Annons

Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Ny bredbandsstrategi krävs för att ta Jämtland in i nästa digitala fas

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

År 2016 kom Sveriges senaste bredbandsstrategi. En strategi som då hade högt ställda mål som skulle skapa goda förutsättningar för att göra Sverige till en digital nation i världsklass. Men digitaliseringen går rasande fort och precis som med sex år gamla mobiltelefoner eller programvaror så har strategin blivit omodern och behovet av utbyte är stort.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Det största bekymret med den tidigare bredbandsstrategin är att den i huvudsak tar fasta på hur stor andel av Sveriges befolkning som ska ha tillgång till snabbt bredband senast 2025.

Annons

Enligt Post- och telestyrelsens senaste bredbandsstatistik som släpptes nyligen har totalt 96 procent av Sveriges befolkning tillgång till snabbt bredband. Nedbrutet på länsnivå så är motsvarande siffra för Jämtland 89 procent.

Annons

Med andra ord är det lätt att få uppfattningen om att Sverige är i hamn med vår bredbandsutbyggnad, men tyvärr stämmer inte detta. För under de sex år som gått har omvärlden förändrats i rask takt och det digitala samhällets behov av uppkoppling är i dag större och mer komplext än tidigare. Vi är långt ifrån färdiga med vår bredbandsutbyggnad bara för att en stor del av befolkningen är anslutet till ett bredbandsnät.

Behovet av en ny bredbandsstrategi drivs på av i huvudsak tre omvärldsfaktorer:

1. Mer än bara hus behöver en anslutning i det moderna digitala samhället.

En strategi behöver staka ut framtiden. Faktum är dock att vi redan nu ser hur behovet av uppkoppling är större än bara anslutningar till byggnader. Det kan lika gärna vara maskiner eller åkrar som har behov av snabb realtidsuppkoppling för att kunna nyttja digitaliseringens möjligheter inom exempelvis jordbruket.

2. Säkerhetsläget ökar behov av robust och redundant bredbandsinfrastruktur.

Allt fler delar av samhället kräver en fungerande uppkoppling för att fungera – även vid kris. Det behövs skapas förutsättningar för att vår digitala infrastruktur fungerar också i samband med extremväder eller andra former av samhällsstörningar. I dag finns en medvetenhet om detta i branschen men även offentlig sektor måste förstå behovet av att landets digitala infrastruktur inte bara behöver finnas på plats – den måste vara robust också.

Annons

Annons

3. Samhällets rådighet över samhällskritisk infrastruktur har aldrig varit viktigare.

Internet är i dag den viktigaste kommunikationskanalen för förmedling av nyheter och samhällsinformation. Men trots att frågan om nätneutralitet och öppna nät varit högt upp på den politiska agendan i såväl EU som i USA så lyser den mer eller mindre med sin frånvaro i Sverige. Även svenska politiker måste engagera sig i frågan och värna tillgången till ett öppet och neutralt internet utan påverkan från enskildas intressen.

Sammanfattningsvis är Sverige i stort behov av en ny och uppdaterad bredbandsstrategi som stakar ut färdvägen framåt. En bredbandsstrategi är ett viktigt verktyg för oss i branschen men framför allt för alla kommuner i Jämtland och resten av Sverige som behöver förstå den nationella målbilden för att sedan kunna bryta ner den på lokal och regional nivå.

Sex år är lång tid i digitala sammanhang. Just därför är det hög tid att det fattas ett beslut om att uppdatera den nationella bredbandsstrategin för att Sverige inte tappar fart i arbetet med att vara ett digitalt land i världsklass.

Mikael Ek, vd för Svenska Stadsnätsföreningen

Till toppen av sidan