Annons

Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Vi stöttar för skapa en likvärdig utbildning med god kvalitet för alla

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Svensk förskola, skola och vuxenutbildning har slitit hårt under pandemin. Nu väntar nya utmaningar för att ge barn och unga som flyr kriget i Ukraina ett bra mottagande.

Som stödjande myndighet har Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) uppdraget att stötta utbildningsverksamheter under alla olika förhållanden och att utgå från de behov som finns.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Att ge barn och unga utbildning är ett av samhällets viktigaste uppdrag. Vi på SPSM har under 2021 mött kommunala och enskilda skolhuvudmän för förskolor, skolor och vuxenutbildningar i Jämtlands län för att samtala om utmaningar, styrkor och behov där SPSM kan vara ett stöd. I dialogerna har skolornas huvudmän tagit upp olika utmaningar, som vi nu arbetar vidare med för att möta.

Annons

Annons

Några områden har kommit upp i våra samtal, oavsett om det är liten eller stor kommun, fristående eller kommunal verksamhet:

• Problematisk skolfrånvaro som kryper ner i åldrarna är ett växande problem.

• Hur utbildningen ska fungera så bra som möjligt för barn, unga och vuxna med en funktionsnedsättning. Huvudmännen lyfter att både mer kunskap och förutsättningar att organisera sin verksamhet behövs, så att alla barn och elever med sina olika behov får en utbildning där de kan utvecklas så långt som möjligt.

• I Jämtlands län har även lokala utmaningar kring kompetensförsörjning, resursfördelning samt organisering av Elevhälsan tagits upp.

Utifrån de behov som skolhuvudmännen tagit upp utvecklar vi vårt specialpedagogiska stöd. Det finns kurser för verksamheter att söka och vi ger rådgivning inom de områden som skolhuvudmännen har lyft är viktiga i Jämtlands län.

Genom rådgivning och kurser bidrar vi med kunskap om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättning och hur de påverkar barn, unga och vuxnas lärande. Myndighetens rådgivare ger stöd i hur skolor och skolhuvudmän kan arbeta förebyggande och tidigt se tecken på det som kan utvecklas till problematisk skolfrånvaro.

Vi ger också bidrag till verksamheter som vill utveckla sitt pedagogiska arbetssätt. SPSM kan även bidra med stöd gällande barn och elever i särskilda svårigheter, exempelvis på grund av flykt från kriget i Ukraina. Vi önskar att fler förskolor, skolor och vuxenutbildningar vänder sig till SPSM. Det finns behov – det vet vi genom de samtal vi haft.

Annons

Annons

Några skolhuvudmän har uttryckt att de vill utveckla ett mer systematiskt arbetssätt för att ge bättre stöd till sina förskolor, skolor och vuxenutbildningar. Det tar vi med oss in i vårt gemensamma arbete med Skolverket och kommer att erbjuda kvalitetsdialoger med skolhuvudmän runt om i landet, med planerad start senare i höst.

I de kommande kvalitetsdialogerna vill vi vara ett stöd till skolhuvudmännen i Jämtlands län och deras arbete för att skapa en likvärdig utbildning med god kvalitet för alla barn och elever.

Fredrik Malmberg, generaldirektör Specialpedagogiska skolmyndigheten

Carina Ö Magnusson, samverkanskoordinator

Till toppen av sidan