Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Fler måste välja att resa med tåg framför flyg

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Naturen betyder allt för Jämtland, den skapar bland annat arbetstillfällen och utveckling i bygden. Men för att vi inte ska såga av den gren vi sitter på så måste vi värna om naturen, både för invånarna och näringslivets skull. Flygresandet mellan Östersund och Stockholm måste minska och regionen bör visa vägen.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Region Jämtland Härjedalen, kommuner och turistorganisationer har tillsammans med SJ skapat förutsättningar för att fler ska välja tåget. Vilket också skett. 2019, året innan pandemin, stod SJ för 38 procent av det kollektiva resandet med tåg eller flyg mellan Östersund och Stockholm. Men efter att restriktionerna togs bort har andelen ökat till över hälften. Turister som besöker länet väljer i högre grad tåg. En utveckling i helt rätt riktning som måste fortsätta.

Annons

Annons

Men även de som bor och verkar i vårt län måste värna vår bygd och dess klimat. När vi som bor i Jämtland reser inom landet ska även vi välja ett hållbart sätt att resa. 2017 införde Region Jämtland Härjedalen en regel om att tåg ska vara förstaval vid längre tjänsteresor, det efter att flyg användes i nio av tio fall 2016. Nu har regionfullmäktige valt att skrota regeln.

Efter en lång pandemi med stora begränsningar av vårt resande finns chansen att ställa om. När samhället öppnat ska vi inte återgå till det tidigare normala, utan i stället det nya normala.

Mellan Östersund och Stockholm har inrikesflyget haft en väldigt stark ställning. Inte minst under vinterhalvåret, vilket har att göra med att närheten till vintersportorter. Även under andra delar av året har flyget dominerat, då företrädesvis med resenärer boende i regionen.

För att utsläppen, och den globala uppvärmningen, inte ska fortsätta skena måste fler välja att resa med tåg framför flyg.

Transporter står för 30 procent av de svenska utsläppen av växthusgaser. Därför måste alla, både näringslivet och privatpersoner, ta ansvar och fortsätta den omställning som har startat.

Och det är tydligt att viljan finns, både bland befolkningen och tågbolagen. Enligt WWFs årliga SIFO-undersökning uppger hälften av befolkningen att de kommer flyga mindre efter pandemin jämfört med innan och enbart 7 procent att de kommer att flyga mer.

Annons

Region Jämtland Härjedalen bör vara drivande i utvecklingen mot ett mer hållbart resande. De kan i det här fallet se på Västernorrland som ett bra exempel där de har infört intern klimatkompensation för tjänsteresor för att klara sitt klimatmål för tjänsteresor. Det har lett till att andelen av personalens resor till Stockholm med flyg minskat från 47 till 16 procent.

Annons

Som vi förstår har Östersunds kommun kvar sin rekommendation om att välja tåget, det är bra och nödvändigt. Men även företag och organisationer bör uppmuntra sina anställda till att resa med. Turismen i Jämtland och Härjedalen omsatte över 5,5 miljarder kronor årligen innan pandemin, och det är en sektor där miljötänket bör vara stort Allt detta för att den fantastiska natur vi har här i Jämtland ska fortsätta leva.

Gustaf Lind, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF

Jan Kyrk, affärschef SJ

Annons

Annons

Till toppen av sidan