Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
Regeringen måste omgående stötta kommunerna vid inköp av svensk mat

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ökade priser på mat och livsmedel kommer under 2022 att slå hårt mot Östersund kommun och övriga kommuner i Sverige – inte minst då det gäller kommunens möjlighet att köp svensk mat till förskolor, skolor och äldreboenden.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Risken är nu överhängande att Östersunds kommun kommer att tvingas välja bort, eller minska mängden svenskproducerad mat och livsmedel på grund av ökade priser, vilket i sin tur kommer att drabba det svenska lantbruket och oss lantbrukare av matfågel.

Därför är det nu av största betydelse att regeringen ser vilka möjligheter det finns att staten stöttar landets kommunerna ekonomiskt för att dessa även i framtiden ska kunna erbjuda förskolebarn, skolelever och äldre livsmedel som är producerat här i Sverige.

Annons

Annons

De senaste månaderna har det skett en markant prisökning på mat och livsmedel vilket bland annat beror på stigande energipriser, ökade priser på foder samt följderna av kriget i Ukraina. Dessa faktorer kan komma att få långtgående konsekvenser för kommunerna då det gäller möjligheterna att köpa svensk mat. Vilket i sin tur i så falla kommer att slå hårt mot det svenska lantbruket.

Sveriges kommuner och regioner gör också bedömning att de stigande priserna på mat och livsmedel kommer att drabba de kommunala budgetarna hårt. Landets kommuner beräknas årligen lägga mellan sju och åtta miljarder kronor på upphandling av mat- och livsmedelsinköp. Enligt SCB:s sammanställning la Östersunds kommun 2020 drygt 41 miljoner kronor på skolmat till grundskolan, och totalt i hela Jämtland la kommunerna drygt 107 miljoner kronor på skolmat till grundskolan.

Idag finns det ett uttryckt önskemål från majoriteten av svenskarna att den mat som serveras inom offentlig verksamhet ska vara svenskproducerad. I en genomförd konsumentundersökning svarar 84 procent att det är viktigt att den kyckling som serveras i offentlig verksamhet är uppfödd i Sverige.

Det är viktigt att staten tar ett initiativ att stötta kommunerna ekonomiskt för att bibehålla möjligheten att köpa svensk mat och på det sättet bidra till ökad svensk självförsörjningsgrad och därmed även trygga svenskt lantbruk samt verka för en levande landsbygd.

Annons

Risken är annars överhängande att Sverige i framtiden kommer att vara än mer beroende av import av livsmedel och mat från andra länder, vilket i sin tur innebär att det inte blir möjligt att slå vakt om att landet långsiktigt ska vara självförsörjande och säkerställa tillgången till inhemska livsmedel.

Annons

Jag vill nu se att regeringen och ansvarig minister tar ett initiativ för att se över vilka alternativ det finns att skjuta till pengar för att hjälpa kommunerna att säkerställa möjligheten att också i framtiden kunna handla upp svenskproducerad mat och livsmedel till kommunens offentliga verksamheten.

Parallellt med detta vill jag också uppmana riksdagsledamöterna från Jämtland att driva på regeringen i denna fråga om att det nu sker en skyndsam hantering för att inte äventyra möjligheten att servera svenskproducerad mat och livsmedel inom offentlig verksamhet i bland annat Östersunds kommun.

Jenny Andersson, ordförande Svensk Fågel

Annons

Annons

Till toppen av sidan