Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
V: Ingen ska behöva dö i ensamhet – stärk den palliativa vården

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Att dö ensam ska ingen behöva vara med om. Det är antagligen en sak de flesta av oss kan vara överens om. Den bistra verkligheten är dock att på Östersunds sjukhus dör nästan 25 procent av patienterna ensamma. För särskilt boende ligger siffran på 9,8 procent och hemtjänsten 4,4 procent. Även om varje individ som tvingas dö ensam är ett stort misslyckande så kan vi bara konstatera att i jämförelse så ligger sjukhuset långt efter både särskilt boende och hemtjänst.

Elin Hoffner, Vänsterpartiet, vill se en förstärkning av den palliativa vården inom Region Jämtland Härjedalen. Kollage av arkivbilder.

Bild: Malin Moberg

Målet måste vara att ingen ska behöva dö utan mänsklig närvaro, vilket också är en av punkterna i Förenta nationernas förklaring om den döendes rättigheter. Att statistiken ser så dyster ut i länet, särskilt på sjukhuset måste vi göra något åt.

Annons

Annons

Palliativ vård, vård i livets slutskede, handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota. Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål, komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet. I livets slutskede vill patienten och de närstående oftast inte vara ensamma. Närhet till patienten innebär även närhet till de närstående som också behöver stöd för att på bästa sätt kunna hantera svår sjukdom och/eller förestående död.

Vänsterpartiet vill att man utreder hur man ska komma till rätta med problemet att patienter tvingas dö i ensamhet på sjukhuset och möjliggör extra vak när behov finns. Vi kan inte säga att det är upp till de närstående att se till att dödsögonblicket sker i mänsklig närvaro. Alla har inte familj eller andra närstående som kan eller vill vaka. I det läget måste vården finnas för att stödja den döende.

Intresset och villkoren för palliativ vård inom sjukvården måste stärkas och utvecklas så att döende patienternas välbefinnande och behov av stöd förbättras. Region Jämtland Härjedalen bör ha en sådan organisation och personaldimensionering att patienterna inte riskerar att behöva dö i ensamhet.

Annons

Målet måste vara att ingen ska behöva dö ensam. Allt annat är oacceptabelt.

Elin Hoffner, gruppledare för Vänsterpartiet i regionfullmäktige och förstanamn på Vänsterpartiets Regionlista

Annons

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Fotograf: Berndt Norberg.

Bild: Bertil Ericson/TT

Elin Hoffner, Vänsterpartiet.

Bild: Malin Moberg

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan