Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Svar till Katarina Magnusson: Arbetskraftsbristen är inget som Arbetsförmedlingen kan lösa ensam

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Personalbristen inom besöksnäringen förklaras gärna med Arbetsförmedlingens bristande förmåga att matcha arbetssökande till jobb, vilket branschorganisationen Visita ofta för fram. Vi menar att det är en förenklad bild och vill nyansera frågan.

Läs: Katarina Magnusson: Bristen på personal hotar uteserveringarna (30 juni)

Fler händer behövs i restaurangnäringen, menar Arbetsförmedlingen. Arkivbild. Foto: Lisa Arfwidson.

I en debattartikel i ÖP skriver Katarina Magnusson, Tages konditori & kök och Edenbos konditori & butik, om detta. Arbetsförmedlingen har förändrats de senaste åren och det är nu fristående aktörer som ska rusta och matcha arbetssökande till jobb. I dagsläget matchar vi inte arbetssökande mot jobb i Platsbanken utan arbetar med arbetssökande som behöver fördjupat stöd.

Annons

Annons

När ekonomin återhämtat sig efter pandemin och efterfrågan på arbetskraft ökat så upplever många arbetsgivare stora svårigheter att hitta rätt personal, vilket är ett stort tillväxthinder för många företag.

En av de branscher som har det särskilt tufft är besöksnäringen och berättelserna är många om arbetsgivare som sökt med ljus och lykta efter personal. Ett stort problem är att många arbetssökande inte matchar den erfarenhets- och utbildningsnivå som efterfrågas inom vissa yrken i branschen.

De arbetssökande som står nära arbetsmarknaden har många jobb att välja mellan. Här kan löner, arbetstider och andra villkor inom besöksnäringen spela in för dem som blev uppsagda under pandemin och man väljer nu andra jobb i andra branscher.

Dock bedöms cirka tre av fyra arbetssökande ha en så kallad svag konkurrensförmåga med till exempel kort utbildning (lägre än gymnasium) och svaga språkkunskaper. Dessa personer behöver ofta en kedja av insatser i form av praktik, utbildning och anställning med stöd för att komma ut på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen arbetar på flera sätt för att minska bristen på arbetskraft i branschen och vi har stort fokus på att höja kompetensen för våra arbetssökande inom efterfrågade yrken, bland annat besöksnäringen. Nyligen genomfördes till exempel Besöksnäringsdagarna på 28 orter där leverantörer av arbetsmarknadsutbildningar för kockar bjöd in arbetsgivare att besöka utbildningen och träffa deltagare.

Annons

Även arbetsgivarna har ett stort ansvar för att attrahera arbetskraft och underlätta kompetensförsörjningen. Det handlar bland annat om att förbättra arbetsvillkoren för att kunna attrahera fler personer till utbildningar till bristyrken, samt inte minst för att kunna behålla befintlig personal.

Annons

Det finns inte en enkel och snabb lösning på arbetskraftsbristen. Det är heller inget problem som Arbetsförmedlingen ensamt kan lösa. Samverkan mellan Arbetsförmedlingen, fristående aktörer, kommuner och arbetsgivare är en förutsättning för att lösa utmaningarna med kompetensbristen.

Anders Söderman,

ställföreträdande enhetschef Arbetsförmedlingen Jämtland Härjedalen

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan