Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Svar till Håkan Larsson: Du har missförstått en hel del

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Håkan Larsson har missförstått en hel del. När jag hävdar att kommunerna i Jämtland tolkar befintlig strandskyddslagstiftning balanserat, medan länsstyrelsen driver principen att i huvudsak stoppa all strandnära bebyggelse, så är detta en fråga om att olika offentliga organ tolkar samma lagstiftning på helt olika sätt. Följden är att om ett  strandskyddsärende kommer på länsstyrelsens bord, så går länsstyrelsen i nio fall av tio emot strandskyddsdispenser som kommunerna beviljat.

Dan Olofsson och Håkan Larsson debatterar centerpolitik och strandskydd.

Bild: Karin Johansson, Katarina Hanslep

Läs tidigare inlägg:

Annons

Håkan Larsson: Svar till Dan Olofsson: Landets bästa före politiskt spel (22 juni)

Annons

Dan Olofsson: Tragiskt att C blivit ett stödparti till S (14 juni)

Det är således inte en fråga som Håkan Larsson anför att länsstyrelsens tjänstemän ska blunda för befintlig lagstiftning. Hade dessa tjänstemän tolkat lagstiftningen på samma sätt som kommunerna hade mycket varit vunnit.

Nu är det så att det förslag som Centern förhandlade fram kring strandskyddet ger länsstyrelserna ett avgörande inflytande också fortsättningsvis på bekostnad av kommunerna. Det är därför som erfarna miljöjurister gör bedömningen att detta förslag är innehållslöst om man vill förbättra möjligheterna till utveckling i glesbygd.

Denna analys har också de borgerliga partierna gjort. Men nuvarande C-ledning, som nu mandatperiod efter mandatperiod röstat fram en socialdemokratisk regering, vill inte samverka med de borgerliga partierna i syfte att få en bättre strandskyddslag där prövningen i huvudsak ligger hos kommunerna – och inte länsstyrelserna.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Annons

Jag har under decennier uppskattat Centerns förankring bland små- och medelstora företag. Det har säkert betytt mycket för centerrörelsens värderingar att en bonde är en fri egen företagare. Jag vill hävda att det betytt mycket för hela Sveriges utveckling under århundraden att vi haft självägande bönder och inte ett feodalt samhälle som varit det gängse i Europa. Nuvarande ledning för C verkar tro att bästa sättet att värna fri företagsamhet är att samverka med partierna Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet med starka kollektivistiska traditioner.

Självklart har Center sin fulla rätt till detta val. Men vi som värnar fri företagsamhet och utveckling i glesbygd finner ingen logik i detta. Den nya förhandlingsordningen om att Socialdemokraterna förhandlar separat med Vänstern och Centern tills alla är överens, är ju bara till för att Centern vill inbilla omvärlden att de inte förhandlar med Vänstern. Alla inser att detta är ett spel för galleriet, och resultatet är att Centern permanentar Socialdemokraterna vid makten.

Det sällskap Centern valt åstadkommer i huvudsak inget när det gäller strandskydd, utveckling av glesbygd och bättre villkor för små och medelstora företag. Det förvånar mig djupt att Centern hamnat i denna återvändsgränd.

Dan Olofsson

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan