Annons

Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Moderaterna: Vi föreslår lägre bränslepriser

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bränslepriserna har höjts betydligt sedan förra året. Arkivbild.

Bild: Simon Larsson

Annons

Prisökningarna blir allt mer smärtsamma för svenskarna. De märks i mataffären, vid bensinpumpen, på solsemestern och i elräkningen. En bakomliggande orsak till de höga drivmedelspriserna är den ekonomiskt ohållbara reduktionsplikten. Därför presenterar Moderaterna ytterligare förslag för att sänka priset vid pump med minst fem kronor.

Enligt Konjunkturinstitutet går Sverige in i en lågkonjunktur redan i år. Sverige väntas få EU:s lägsta tillväxt 2023 samtidigt som landet har EU:s fjärde högsta arbetslöshet. Inflationen i maj var 7,2 procent. Risken för stagflation är överhängande.

Dieselpriset är i dag 60 procent högre än för ett år sedan, och bensinpriset är drygt 40 procent högre. Trots Moderaternas skattesänkningar på drivmedel har Sverige världens högsta drivmedelspriser. Det är resultatet av stigande priser på olja, en svag kronkurs och en politik som ställer allt högre krav på att blanda in dyra biodrivmedel i bensin och diesel. Produktionen håller inte jämn takt med kraven vilket gör att varje höjning av nivåerna leder till kraftiga prisstegringar. Vid årsskiftet gick priset över en natt upp med 1,20 kronor som ett resultat av de höjda kraven.

Annons

Annons

De höga drivmedelspriserna bidrar till inflationen, i kombination med höga energipriser. Att pressa ner bränslepriserna är ett av de verktyg politiken har för att motverka inflationen.

Sverige sticker ut internationellt vad gäller reduktionspliktens utformning. Kraven på inblandning i diesel är idag fem gånger högre än de miniminivåer som EU kräver, och är drygt dubbelt så höga som de mål EU-kommissionen har föreslagit för 2030.

Regeringen har inte agerat för att motverka prisökningen. Istället har den höjt skatten på drivmedel flera gånger, och endast genomfört en mindre paus av reduktionsplikten efter krav från oppositionen. Inga åtgärder har vidtagits för att öka utbudet av biodrivmedel.

Moderaterna föreslår nu att Sveriges krav i reduktionsplikten ska ligga i linje med EU:s krav. Detta kommer att sänka priset på diesel med minst 5 kronor. Det skapar även långsiktiga förutsättningar så att branschen kan planera sina investeringar i biodrivmedel.

Samtidigt går elektrifieringen av transportsektorn snabbt. Det är på detta som fokus måste ligga för att vi ska kunna minska utsläppen i transportsektorn.

Moderaterna har presenterat en rad förslag som möter upp mot det ökade behovet av elektrifiering.

Möjliggör utbyggnad av kärnkraft med nytt energipolitiskt mål, gröna kreditgarantier, betalning för systemviktiga funktioner och forskningssatsningar. Förenkla tillståndsprocesserna för att bygga ut elnäten i Sverige snabbare. Satsningar på laddinfrastruktur för lätta och tunga fordon. Verka för krav på nollutsläpp i EU.

Saila Quicklund

riksdagsledamot (M) Jämtlands län

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Annons

Till toppen av sidan