Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Insändare
Helhetstänkande krävs för att fler företag ska startas i landet

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Organisationen Svenskt Näringsliv framhåller företagens betydelse för samhället i denna debattartikeln. Kollage av arkivbilder.

Bild: Henrik Flygare, Lars Brundin

Annons

Sverige står inför många samhällsproblem som måste lösas. Osäkerheten i omvärlden manar till handling om vi ska kunna fortsätta att vara ett modernt välfärdsland. Då måste frågor som rör jobb och företagande komma högt upp på agendan. Det är när nya idéer omsätts i växande företag som grunden läggs till all välfärd som många tar för given.

Tyvärr är tillväxten hotad av osäkerheten i omvärlden. Stigande priser gör att fokus nu måste ligga på att driva investeringar och stimulera jobbskapande. Dessutom måste arbetskraftsutbudet öka så att företagen hittar rätt kompetens. Mer måste göras för att stärka matchningen och det måste löna sig bättre att börja arbeta. Men framför att måste det generella företagsklimatet runtom i landet stärkas.

Annons

Det är till stor del just på det lokala planet som förutsättningarna skapas för företagen. Svenskt Näringsliv gör årligen en undersökning där över 32 000 företagare tillfrågas om företagsklimatet i deras respektive kommuner. En del har generellt sett blivit bättre över tid. Men det finns mycket kvar att göra. Detta är tydligt inte minst när det kommer till kontakter mellan kommunpolitiker och tjänstemän å den ena sidan och företagen å den andra.

Annons

Det sammanfattande omdömet för hela riket är 3,4 Jämtlands kommuner hamnar gemensamt på 3,3 på en sexgradig skala. Här krävs alltså nya tag och mer arbete för att bygga relationer. Både politiker och tjänstemän måste visa intresse för företagens villkor och lyssna till deras önskemål om vad som kan göras bättre. I enkäten får företagen också prioritera olika områden där Jämtlands kommuner kan förbättra sig. Här hamnar förbättrad lokal infrastruktur i topp.

Vårt län består av en stor besöksnäring och en stor skogsindustri, då är det förståeligt att infrastrukturen är avgörande och i dag tycker företagen inte att det satsas tillräckligt.

För vilka känner bättre till vad som krävs för att stärka företagsklimatet än företagen själva? Därför blir det avgörande för företagsklimatet att dialogen mellan näringsliv och det offentliga är god. Till exempel är det viktigt att utbildningsinsatser utformas för att matcha behoven av kompetent arbetskraft. Företagen har kunskap om vad som behövs.

Annons

Samma sak när det gäller brottslighet där företagen har god kännedom om brottsutsatta platser som bör vara föremål för förebyggande insatser. Tillståndsprocesser och tillsyn måste också ske effektivt för att vara ändamålsenligt.

Det krävs ett helhetstänkande för att fler företag ska kunna startas och växa i Sverige och i Jämtlands län.

Den internationella konkurrensen är stenhård och om vi ska kunna hävda oss krävs att både politiker och tjänstemän prioriterar företagandets villkor. Det vore en rimlig ambition inför nästa mandatperiod som stundar.

Jens Hedström, chef regionverksamheten, Svenskt Näringsliv

Ola Toftegaard, regionchef Jämtland, Svenskt Näringsliv

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan