Annons

Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Unga över hela Sverige vill ha en bättre kollektivtrafik – beslutsfattare, agera nu!

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

”Det behövs en buss som skulle kunna ta oss till skolan, träningen eller trumlektionen”, menar de som skrivit denna debattartikel.

Bild: Stefan Nolervik

Annons

Vi unga är i dag mer engagerade i samhällsfrågor än någonsin tidigare. Gång på gång lyfter vi fram den glesa kollektivtrafiken på landsbygden som ett avgörande hinder för vårt engagemang. Trots löften från politiker ser vi inte att någon förändring sker. Vi står kvar vid hållplatsen och väntar på en buss som aldrig kommer.

Politiker från alla läger har länge lovat satsningar på en levande landsbygd. Senast i regeringens budgetproposition för 2022 utlovades stora satsningar på “en kraftfull politik för att hela landet ska utvecklas”. Regeringens ungdomspolitiska mål säger att alla unga ska ha makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Under 2021 och 2022 har den ideella organisationen Youth 2030 Movement träffat över 2 500 unga över hela Sverige. Ett hinder som många beskriver är bristande kollektivtrafik. En utbyggd kollektivtrafik är en förutsättning för att vi unga ska kunna utvecklas och förverkliga våra drömmar. Kollektivtrafiken är avgörande för att ha makt att forma våra liv och möjlighet till inflytande över samhällsutvecklingen.

Annons

Annons

Men samtidigt som det görs politiska satsningar på vuxna står vi unga här vid en hållplats och väntar på en buss som aldrig kommer.

En buss som skulle kunna ta oss till skolan, träningen eller trumlektionen. I de familjer där det saknas ekonomiska förutsättningar för att ha en bil, skjutsa till träningen eller hämta från fritidsgården blir förutsättningarna att delta i samhället ännu sämre.

Bristande kollektivtrafik hindrar oss även från att ta extrajobb som bidrar till utvecklingen av lokala företag och innebär skatteintäkter för regioner och kommuner. Glesa bussturer gör att vi inte får samma tillgång till den vård som vi har rätt till. Vi som vill åka till BUP eller ungdomsmottagningen behöver någon som kan skjutsa.

Enligt rapporter som undersökt resandet med kollektivtrafik kan man konstatera att det är vi unga som använder kollektivtrafiken mest. Men det är vuxna som tar beslut om hur resandet kan gå till - vi är inte ens tillfrågade.

I ljuset av detta, kräver vi att politiker tar ansvar för att bygga ut kollektivtrafiken med fler turer så att vi unga kan leva, utvecklas och förverkliga våra drömmar.

Nu har det blivit hög tid för er politiker att agera. Vi är trötta på löften som aldrig uppfylls. Trötta på att missa aktiviteter och möten. Trötta på att stå här och vänta på en buss som aldrig kommer.

Annons

Vi vet att unga över hela Sverige vill ha en bättre kollektivtrafik. Unga som vi pratat med och som bor i Nedre Svartlå, Unbyn, Sollefteå, Uppsala, Östersund, Falkenberg, Strömsund, Svanavattnet, Dorotea, Borgafjäll, Storberget, Matfors och Ugglarp.

Mayson Joacimsbarn Persson, vice ordförande Youth 2030 Movement

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Annons

Till toppen av sidan