Annons

Annons

Annons

Annons

Planerna för nya Busstorget skrotas

Debatt
Socialdemokraterna: Torget, kollektivtrafiken och luften hör ihop – därför säger vi nej till överklagan

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Busstorget i Östersund. Arkivbild.

Bild: Denny Calvo

Annons

Vi Socialdemokrater säger nej till att överklaga mark - och miljödomstolens avslag av detaljplanen för G III:s torg i Östersund. Istället säger vi ja till en detaljplan som skapar tillväxt.

Vi vill inte äventyra det fortsatta arbetet med detaljplanen genom att överklaga och låta tiden gå. Vi vill förbättra, förändra och förnya planerna genom att lyssna på sakkunnigas och medborgares åsikter.

Det är folkvalda i Östersund som ska besluta om detta och inte jurister. Vi ska kunna nyttja det torg som i dag är en parkeringsplats för bussar.

Om kommunalrådet Effie Kourlos (C) vill överklaga så får hon fundera om inte det är att slarva med skattepengar. Det har lagts finns goda förslag och massor av underlag att kunna arbeta med för ett torg som vi kan vara stolta över och som skapar en känsla av framtidstro och som ger oss etableringar och tillväxt i centrala Östersund. Det behöver vi och det vill vi jobba för.

Annons

Annons

Syftet med detaljplanen har varit att förvandla torget och skapa en attraktiv, levande och trygg stadsmiljö samt att öka möjligheten till ett flöde mellan Campus och stadskärnan. Kring torget finns byggnader från olika epoker av Östersunds utveckling, bland annat Gamla Teatern som tillsammans med stadens typiska silhuett och siktlinjer i gränder ner mot Storsjön utgör det som kallas riksintresse. Det är just detta riksintresse som domstolen menar att detaljplanen strider emot.

Vi accepterar detta faktum och är beredda att ta omtag för att göra detaljplanen bättre och mer anpassad efter Östersunds profil och behov, men också mer anpassad efter folkviljan. Även om en överklagan skulle kunna vinna i nästa juridiska instans kvarstår det faktum att planen mött så stort motstånd – ett motstånd både bland invånare och myndigheter – att vi inte tycker att det är försvarbart att driva igenom den i nuvarande form.

Vi vill att vi tillsammans ska ta ett omtag och samtidigt väga in andra påverkande faktorer. Det handlar dels om kollektivtrafiken och inte minst hur vi ska lösa det som kallas ”Östersundslänken”.

Planen måste samordnas med det pågående arbetet med hållbart resande och där är en viktig del en stark och tillgänglig kollektivtrafik längs Kyrkgatan.

Det handlar också om luften i centrala Östersund som är ett problem. Mätningar visar att vi har mycket dålig luft i innerstaden och att vi måste göra något åt den. Just nu är åtgärdsförslag ute på remiss och vi ska redan i höst ta beslut om vad som ska göras.

Annons

Annons

Dessa tre omständigheter – torget, kollektivtrafiken och luften – hör ihop och det har blivit tydligare under det senaste året. Vi tror på att vi kan ta ett helhetsgrepp som bättre tillgodoser de flestas behov. Vi ser möjligheter med att förnya, förändra och förbättra centrala Östersund!

Socialdemokraterna i Östersund

Niklas Daoson, oppositionsråd (S)

Katarina Nyberg Finn, ordförande (S) Östersund

Anders Sundin, gruppledare (S)

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Annons

Till toppen av sidan