Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Insändare
Framtidens VA-planering måste ske nu

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Många vatten- och avloppsledningar i landets städer är gamla. Till höger ses en bild från 1800-talets slut då ledningar lades ner längs Residensgränd i Östersund. Till vänster en bild från felsökningar som gjordes när dricksvattnet i Östersund drabbades av parasiten cryptosporidium.

Annons

Att infrastrukturen för vatten och avlopp, VA, måste ta höjd för framtida behov är knappast någon nyhet. Däremot är förslagen få och lösningarna långt borta. Åtgärderna måste gå längre och lösa fler problem.

Dagens regler försvårar möjligheten att planera vatten och avlopp för framtiden. Det vanligaste förloppet är att VA-planeringen sker som ett svar på andra detaljplaner och det finns knappt några sätt att ta höjd för framtida behov. Den nyligen lagda propositionen 2021/22:208, ”Vägar till hållbara vattentjänster”, tar dock ett steg i rätt riktning. I propositionen läggs två konkreta förslag fram: dels ska kommunerna skapa egna vattentjänstplaner, dels ska öppna lösningar, diken och dammar, för att hantera skyfall kunna byggas ut i högre utsträckning. Problemet här är att vattentjänstplanerna inte föreslås bli bindande och att öppna lösningar endast är en liten del av lösningen, särskilt i våra städer.

Annons

Annons

Om våra VA-nät ska kunna byggas ut ordentligt måste reglementet kring VA-taxan reformeras i grunden. Rör och anläggningar måste kunna dimensioneras för mer än endast ett par år i framtiden och såväl beslutsfattare som ingenjörer måste få större spelrum.

Vår fasta infrastruktur kräver att man blickar långt in i framtiden och planerar inte bara för den egna utan även för kommande generationer. Under många av våra städer ligger över hundra år gamla rör. På samma sätt är även våra regleringar föråldrade. Om infrastrukturen ska fungera även i framtiden måste vi kunna bygga så att dagens rör och regler ska kunna vara ändamålsenliga i hundra år till.

Mats Edling, Meag Va-system AB

Christer Dieden, S:t Eriks AB

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

En bild från 1892 eller 1893. 19 jobbare gräver sig fram längs Residensgränd i Östersund för här ska en dagvattenledning läggas ner.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan