Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
Så kan kommunerna i Jämtlands län bli föregångare för mer cykling

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Cykling och promenader, även vintertid, bidrar till bättre framkomlighet, lägre buller och minskade utsläpp, enligt debattörerna. Arkivbild. Foto: Adrian Wyld.

Annons

Vår stillasittande livsstil är på väg att bli ett hot mot folkhälsan i Sverige. I dag är såväl barn som vuxna fysiskt inaktiva cirka 70 procent av sin vakna tid, vilket är en riskfaktor för såväl fysisk som psykisk ohälsa.

Samtidigt står vi inför en klimatomställning som innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska dramatiskt. De klimatmål som riksdagen ställt sig bakom slår fast att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp år 2045.

Annons

Att gå eller cykla i vardagen är en av de viktigaste formerna av fysisk aktivitet som stärker muskler, hjärta och kondition, vilket kan ge bättre sömn och psykisk hälsa och förebygga en mängd sjukdomar. Samtidigt bidrar cykling till bättre framkomlighet, lägre buller och minskade utsläpp.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Hösten 2021 fick Statens väg- och transportforskningsinstitut,, VTI, i uppdrag av regeringen att föreslå mål för ökad cykling. I en rapport som nyligen lämnades till regeringen föreslår VTI följande mål till 2035: att cyklingen ska fördubblas, att cykelresornas andel av resor kortare än 10 km ska öka till 45 procent och att cykelresornas andel av det totala antalet resor för barn i grundskoleåldern ska öka till 50 procent.

Rapporten visar att det finns en stor potential för att fler kortare resor i vardagen ska ske med cykel. Drygt en tredjedel av alla bilresor i Sverige är kortare än fem kilometer. 93 procent av befolkningen har mindre än 20 minuters väg med cykel till en livsmedelsbutik, 96 procent har mindre än 20 minuter till grundskolan och 85 procent har mindre än 20 minuter till en vårdcentral med cykel.

För att Sverige ska nå målen för cykling krävs insatser från alla delar av samhället. Redan nu kan kommunerna i Jämtland gå före och erbjuda en infrastruktur som gör det lättare att nå de nationella målen.

Annons

Ingen aktör kan ensam åstadkomma ett samhälle som främjar fysisk aktivitet och löser miljö- och klimatproblemen. Men genom att göra det lättare för alla invånare i Jämtland att gå eller cykla mer i vardagen kan länets kommuner ge ett viktigt bidrag för att nå dit. Det är en investering som ger invånarna i länet utdelning på tre plan: bättre hälsa, minskad klimatpåverkan och ökad framkomlighet.

Per Nilsson, ordförande för Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet Anna Niska, forskningsledare på VTI och föreståndare för Cykelcentrum

Annons

Annons

Till toppen av sidan