Annons

Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Insändare
Bygg fler hyresrätter med rimliga hyror – staten måste ta ansvar

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Arkivbild.

Bild: Hasse Holmberg/TT

Annons

Stora delar av Östersunds hyresrättsbestånd står inför omfattande renoveringar de kommande åren. Detta exemplifieras inte minst av allmännyttiga Östersundshems planer på att renovera 2 600 lägenheter över en tioårsperiod.

Vi vet av erfarenhet att renoveringar leder till hyrespåslag, många gånger smärtsamma sådana, för de hyresgäster som berörs. Hyrespåslag vid renoveringar, kombinerat med dyr nyproduktion med höga hyror, leder sammantaget till ett hyresrättsbestånd, där andelen hyresrätter med rimliga hyror kraftigt minskar.

Annons

Annons

Att förvalta och äga hyresrätter kräver långsiktighet. Underhållsskulder byggs upp under decennier då den tekniska livslängden för bostadshusets många komponenter når sitt slut, alltifrån vatten- och avloppsstammar, till tak och fönster. Aktiebolag får i dag avsätta en fjärdedel av årsvinsten för framtida reinvesteringar i en fond i maximalt sex år, sedan måste pengarna reinvesteras eller beskattas som vinst.

För att avsättningsmöjligheterna ska harmonisera bättre med den långsiktighet som krävs vid fastighetsförvaltning, föreslår Hyresgästföreningen därför att avsättningstiden förlängs till tio år.

För bolagen leder detta till bättre möjligheter för framförhållning och därmed kan de undvika att åtgärder samlas på hög, med plötsligt kraftiga hyreshöjningar som följd.

Vidare föreslår vi ett nytt investeringsstöd i form av ett statligt bygglån för nyproduktion, villkorat med rimligare hyror. Vi befinner oss just nu i ett läge med stigande inflation och för att bekämpa denna, en allt högre ränta. De senaste två decennierna har stigande bostadspriser skapat motsvarande utrymme för en stigande produktionskostnad.

Nu riskerar vi att hamna i ett läge där byggkostnaderna stiger, samtidigt som räntan trycker ner det kalkylerade marknadsvärdet på flerbostadshuset. För att kalkylen ska gå ihop krävs hyror som få har råd med.

Annons

Nu, om någonsin, gäller det därför för staten att ta ansvar och hjälpa till att finansiera bostäder som människor med normala inkomster kan efterfråga.

Annons

Gunnar Bergman

Ordförande Hyresgästföreningen Region Norrland

Anne-Christine Strömberg

Ordförande Hyresgästföreningen Storsjöbygden

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Annons

Till toppen av sidan