Annons

Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Trä- och Möbelföretagen: Industrins behov måste få styra utbudet av utbildning

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

För få utbildas inom trä- och möbelindustrin som kommer att ha stora pensionsavgångar närmaste åren. Så Trä- och Möbelföretagen, TMF, vill se en annan inriktning i utbildningsutbudet. Det tar TMF upp i denna debattartikel. Arkivbild.

Bild: Mikael Eriksson

Annons

Utan en god balans mellan företagens kompetensbehov och ungdomars studie- och yrkesval är det omöjligt att få en fungerande arbetsmarknad. Det är ett ekonomiskt slöseri och dessutom ett nästan bedrägligt agerande mot unga människor att ordna utbildningar inom områden med minimal efterfrågan.

Nyligen ställde sig riksdagen bakom förslaget Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning. Det är ett viktigt steg för att uppnå den nödvändiga balansen. Behoven ska i fortsättningen styra utbudet av gymnasial utbildning.

Annons

Annons

Reformen ger förändringar som Trä- och Möbelföretagen, TMF, arbetat för under många år. Elevernas efterfrågan har alltför länge varit den enda faktor som avgjort utbudet av utbildningar.

Mot bättre vetande har många skolor lagt sina resurser på billigare högskoleförberedande utbildningar och blundat för konsekvenserna.

Under förra året rekryterades 2 500 yrkesarbetare till företag inom trä- och möbelindustri. Med tanke på betydande pensionsavgångar också framöver väntas siffran ligga kvar ungefär på den nivån ett antal år.

Endast 300 personer gick under 2021 ut från gymnasie-, vuxen- och arbetsmarknadsutbildningar inom branschen.

Gapet är alltså stort mellan antalet nyanställda och antalet utbildade, detta trots att en utbildning för alla redan betalats via skatten. Med den nu beslutade reformen är det upp till de enskilda företagen och till oss som branschorganisation att synliggöra kompetensbehoven. Samarbeten mellan företagen behöver fördjupas och företagen måste öppna sina dörrar för praktisk arbetslivsorientering och arbetsplatsförlagt lärande. Att involvera skolan är en självklarhet.

Vi är övertygade om att kompetensförsörjningen är ett problem som kan lösas eller åtminstone mildras. Prestigelös samverkan är en nyckelfaktor i sammanhanget.

Annons

Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på TMF,

David Johnsson, vd på TMF

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Annons

Till toppen av sidan