Annons

Annons

Annons

Annons

Planerna för nya Busstorget skrotas

Debatt
KD: Gustav III:s torg – ett monument över otryggheten i Östersund

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Redan när jag började min tjänst i Östersund som polis 1994, var Gustav III:s torg, busstorget, en ökänd skamfläck i staden. Otryggheten och brottsligheten har under åren accelererat, med politikens goda minne.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

När Alliansen 2018, 24 år senare, tar initiativet till trygghet och utveckling av stadskärnan, följer övrig politik med på en nu närmare tre år lång process.

En överenskommelse som nu, fem i tolv, faller, då några partier ifrån överenskommelsen gör ett magplask som kommer att kosta en hel del i satsade skattepengar. Ett magplask som skakar om trovärdigheten i långa politiska processer och externa aktörer måtte undra.

Annons

Annons

Östersunds kommun skrotar planerna på att bygga om busstorget – efter spricka i alliansen (14 juli)

Moderaterna och Liberalerna söker breda lösningar om Busstorget (20 juli)

Att efter en tre år lång process komma med en kosmetisk ordbehandling som ”söka en helhetslösning, ta omtag, förbättringar och lyssna in” blir inte seriös politik.

Ska det ta tre år för den insikten? Varför falla i tvivel utifrån en dom i första instans som tar höjd på att detaljplanen ”inte är förenlig med riksintresset för kulturmiljövård”? Vart tog den mångåriga trygghetsfrågan vägen?

Varför retirera bakom ett utslag i första instans? Jag häpnar över en doft av populism. Att efter en tre år lång process, huka sig efter utslag i första instans, är en oförsvarlig hantering av medborgarnas skattepengar. Nu kastades barnet ut med badvattnet i detta magplask.

Annons

Kristdemokraternas inställning är att kommunen skulle ha överklagat, begärt anstånd och i god parlamentarisk anda hanterat ärendet. I denna fråga har vi total samsyn med Centerpartiet, vi har under hela den långa treåriga processen satt Östersunds utveckling och tryggheten i första rummet – vi har varit närvarande i processen.

Annons

Ett överklagande hade dessutom klargjort mark- och miljödomstolens uppfattning. Bästa östersundare, notera att mark- och miljöverdomstolen i tre tunga ärenden gällande detaljplaner, undanröjt tidigare domar gällande de riksintressebeskrivningar som legat till grund första instans.

Ett överklagande hade klargjort ärendet och skapat starkare förutsättningar för en lösning. Nu stundar omtag, ett tomt ord som står för att tre års arbete föll i ett magplask mitt på busstorget. Kulturmiljövård är viktigt, men det får inte gå före trygghet, säkerhet och medborgarnas bästa.

Jag kommer utifrån min nuvarande politiska roll, att begära total transparens i hur mycket detta magplask kostat skattebetalarna och redovisa det.

Varmt tack till alla tjänstemän i kommunen som i flera år seriöst lagt ned tid på ett riktigt bra arbete.

Bästa östersundare, jag hoppas jag träffar så många av er som möjligt nu i slutspurten av valrörelsen! Låt oss då prata otrygghet och vad som måste göras.

Jag hoppas de partier som valde annan väg gällande Gustav III:s torg, sätter upp sina valstugor på busstorget. Det är ju ett litet trygghetsskapande bidrag under några dagar. När busstorget blir en trygg plats, är skrivet i stjärnorna.

Stephen Jerand (KD) kommunalråd

Annons

Annons

Till toppen av sidan