Annons

Annons

Annons

Annons

Berg

Insändare
Personalens inflytande togs bort

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Jag forskade i hemtjänstens historia i min kommun och började med 1930-talet. Då fanns hemsystern, hon som cyklade runt i byarna och övertog husmoderns alla sysslor, lagård, hushåll och barn när det krävdes.

Yrket fanns kvar även på 1950-talet, men försvann liksom småbruken. I hemmen fanns hjälp endast för de gamla och kom i form av hemsamariterna, med generöst tilltagen tid och stor valfrihet när det gällde innehållet.

Annons

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Nu är det 2022 och jag har sedan några år hemtjänst som fungerar bra, fast på ett helt annat sätt. Det är minutschema och strikt reglerat. Den fasta gruppen har blivit mina vänner och bidrog till min forskning. Ett par av dem arbetade ett tag efter en modell kallad 3-3, vilket innebar jobb tre dagar och tre dagars återhämtning.

Annons

Jag fick se ett tidningsklipp från DN i december 2004, ”Miraklet i Oviken” och mindes då att Maciej Zaremba gjort en granskning av vårt landsting i en serie artiklar. Det handlade om höga sjukskrivningstal, vänskapskorruption och oegentligheter, ”Miraklet” var det enda positiva.

Personalen kämpade hårt för att få behålla arbetsmodellen som resulterat i att sjuktalen gick ner liksom vikariebehovet. Det bevisades också att modellen var till arbetsgivarens fördel.

Facket var emot på oklara grunder, kanske var det fel att vara så engagerad, kanske kunde de bli utnyttjade.

Kommunen gick med på det för en tid men nu är det annat som gäller. Personalens makt över schemat togs bort för en tid sedan med motiveringen att det skulle vara ”rättvist”.

Vårdpersonal ryter ifrån efter schemaändringar: ”Vi är de stora förlorarna” (16 februari)

Annons

När en grupp klarar att fördela arbetet borde slutledningen vara att uppmuntra andra arbetslag att uppnå samma nivå. Om det inte lyckas, kan ledningen gå in och styra.

I Berg har ledningen inte lärt sig något av ”Miraklet” som bevisade att inflytande gynnar tre parter; arbetsgivaren, personalen och de som tar emot hjälp. Vad beror det på?

Britt Jakobsson

Annons

Annons

Till toppen av sidan