Annons

Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Jämtlands småhusägare kan få betala dyrt för vindkraften

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"Villaägarna har låtit KTH ta fram en helt ny forskningsstudie om hur värdet av villor, kedjehus och radhus påverkas av planerad vindkraft. Den visar på en stor minskning av fastighetsvärden."

Annons

I regeringens nationella strategi för elektrifiering framhålls landbaserad vindkraft som ett nödvändigt och konkurrenskraftigt alternativ för ny elproduktion.

I strategin hänvisas till Energimyndighetens och Naturvårdsverkets nationella strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad som anger att den landbaserade vindkraften ska byggas ut med 87,5 TWh.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

En regional plan för detta finns i strategin som uppgår till 4165 nya vindkraftverk fram till 2040-talet fördelade över landet. I Jämtlands län ska till exempel 357 vindkraftverk byggas.

Annons

Många kommuner motsätter sig detta vilket fått till följd att miljöminister Annika Strandhäll tillsatt en utredning som ska föreslå hur incitamenten kan stärkas för kommuner att säga ja till vindkraft och hur lokalsamhällen ska kunna belönas – med en fotbollsplan eller gemenskapslokal.

Annons

Men Strandhälls utredning hjälper inte de fastighetsägare som drabbats i realiteten.

Villaägarna har låtit KTH ta fram en helt ny forskningsstudie om hur värdet av villor, kedjehus och radhus påverkas av planerad vindkraft. Den visar på en stor minskning av fastighetsvärden.

Resultatet från studien är att fastighetspriserna inom 2 kilometer från ett vindkraftverk var i genomsnitt 13,2 procent lägre under åren 2012–2018 och 10,9 procent lägre under 2005–2011 på grund av närhet till vindkraft. Den negativa priseffekten ökar alltså över tid vilket troligen hänger ihop med att vindkraftverken blir allt större.

Resultaten har även delats upp i en syd-, mellan-, och norregion. Tydligast effekt uppmäts i norra Sverige där fastighetsvärdet minskar med 24,8 procent inom två kilometer och 11,1 procent 2–4 kilometer från vindkraftverk.

I och med att vindkraftsexploatörerna med regeringens, Naturvårdsverkets och Energimyndighetens goda minne, låter fastighetsägare stå för de negativa ekonomiska konsekvenserna av vindkraftsutbyggnaden, uppstår vad som med ekonomiska termer brukar betecknas som en extern effekt. Vindkraftsbolagen borde därför få stå för de förluster som drabbar småhusägare och andra.

Annons

Ett orosmoln för den som vill väcka skadeståndstalan på grund av värdenedgång till följd av vindkraft, är att domstolsprövningen sker i mark- och miljödomstolen, samma domstol som gett tillstånd till att bygga vindkraftsområdet i deras närhet. Det undergräver förtroendet för att en förutsättningslös och rättssäker prövning av skadeståndsanspråk kan ske, utan kan tvärtom skada förtroendet för rättsväsendet. Villaägarna föreslår därför att miljöskadestånd istället ska prövas av tingsrätten.

Annons

Utbyggnaden av Sveriges energiproduktion är angelägen, något dagens elräkningar och rådande omvärldsproblematik aktualiserar. Men den stora expansionen av landbaserad vindkraft som regeringen planerar måste ta skälig hänsyn under rättssäkra villkor och kompensera dem som drabbas. Först under de villkoren kan den sägas vara motiverad.

Daniel Liljeberg, samhällspolitisk chef Villaägarnas Riksförbund

Annons

Annons

Till toppen av sidan