Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
MP: Gör Gustav III:s torg till en mötesplats för kultur och kommunikationer

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

De planer för byggnationerna på Gustav III:s torg som alliansen i Östersund gjort upp om höll inte måttet. Mark- och miljödomstolen ansåg att det komplex av hotell- och kontorslokaler som planerades skulle bli alltför dominanta i förhållande till den omkringliggande arkitekturen. Många invånare drog en suck av lättnad när beskedet kom.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Miljöpartiet tillhör dem som välkomnade domstolens besked. Äntligen ser vi chansen att kunna utveckla stadskärnan till en trygg och välkomnande mötesplats för alla kommuninvånare. Vi anser att det mest centrala marken i staden ska utvecklas av kommunen och dess medborgare i första hand och inte av ett privat fastighetsbolag.

Annons

Annons

Östersunds kommun skrotar planerna på att bygga om busstorget – efter spricka i alliansen (14 juli)

Det är många behov som åsidosatts av alliansens detaljplan i och med markanvisningen till Diös. Miljöpartiet anser att medborgarna är de som bäst vet hur torget bör utformas och vilka behov som kan tillgodoses på platsen.

Den medborgardialog som hölls i samband med Diös projektering blev styrd utifrån det faktum att ett privat bolag skulle exploatera ytan. Här fanns med andra ord inte utrymme för några icke-kommersiella ytor såsom till exempel drogfria mötesplatser eller ett tryggt välkomnande resecentrum.

Nya medborgardialoger bör hållas där medborgarna förutsättningslöst kan påverka utformningen av Gustav III:s torg.

Miljöpartiet ser ett stort behov av att utveckla kollektivtrafiken, både på grund av klimatfrågan och det akuta problemet med luftkvaliteten i staden. Kommunens kartläggning visar på överskridna gränsvärden för luftkvaliteteten, vilket är ett allvarligt hälsoproblem för dem som bor i anslutning till de värst drabbade områdena.

Annons

Trafiken boven i dramat om dålig luft – tuffa insatser ströks från åtgärdsförslag (26 juli)

Annons

De många bilar som passerar centrum behöver bytas ut mot ett kollektivt färdsätt eller gång och cykel för att komma tillrätta med de förhöjda nivåerna av partiklar i centrum.

Östersundslänken, som knyter samman sjukhuset med tågstationen, är i grunden är en intressant idé, även om det i dagsläget inte levererar lösningar i alla delar. Vi vill underlätta för människor att resa kollektivt eller gå och cykla. Vi ser därför gärna en vidareutveckling av Östersundslänken projektet, gärna med koppling till Gustav III:s torg.

Linda Andersson, Miljöpartiet Östersund

Anders V Aloandersson, Miljöpartiet Östersund

Conny Wahlström, Miljöpartiet Region Jämtland Härjedalen

Annons

Annons

Till toppen av sidan