Annons

Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Varför blundar politikerna för sambandet mellan alkohol och våld?

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi närmar oss valet 11 september och valrörelsen är i gång. Vad vi uppfattat lyfter alla partier frågan om våld och gängkriminalitet, men det är väldigt tyst angående sambandet med alkohol och narkotika.

Alkohol är en bidragande orsak till många våldsfall i Sverige men dess roll förbises ofta och den rapporteras därför inte alltid. Officiell statistik över mord och misshandel i Sverige från 1850-talet till i dag stiger och sjunker i takt med alkoholkonsumtionen.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Många våldshändelser rapporteras aldrig. Dessutom ignoreras många gånger alkoholen som bidragande orsak till våld.

Annons

I anonyma enkätundersökningar svarar 2,5 procent av svenska män och 1,5 procent av kvinnorna att de blivit misshandlade fysiskt under det senaste året. Dessutom svarar 0,3 procent av männen och 1,8 procent av kvinnorna att de varit utsatta för sexuellt våld.

Annons

Medan 80 procent av offren för våld på offentlig plats är män, är fler kvinnor offer för våld i hemmet eller för sexuellt våld. Dessutom låter sannolikt offer för våld i hemmet, alltså oftare kvinnor och barn, bli att rapportera det i många fall och kan låta bli att söka vård för våldsrelaterade skador.

Trots att Världshälsoorganisationen, WHO, konstaterar att politiska åtgärder mot alkohol är bland de mest effektiva för att förebygga våld, har dessa för det mesta inte tagits upp i svenska våldsförebyggande strategier.

Här upplever vi en inkonsekvens hos många av de politiska partierna. Många partier arbetar för införande av gårdsförsäljning av alkohol, och Moderaterna till och med för avskaffande av Systembolaget. Kan ni förklara det för oss och väljarna? Hur ska våldet kunna minskas, om ni vill göra alkoholen mer lättillgänglig och därmed få en ökad alkoholkonsumtion?

Narkotikan är en annan drog där vi har ett klart samband med våldet och gängkriminaliteten.

Märkligt nog presenteras sällan förslag som kan lösa orsakerna bakom våldet. Ska vi minska narkotikarelaterade problem och skador, behöver vi ha ett lika stort fokus på att de aldrig uppstår som på att lindra symtomen. Och det finns vägar att gå. I flera kommuner har man redan idag ett effektivt förebyggande arbete, som gett bra resultat och en positiv utveckling. Något som borde skalas upp och genomföras över hela landet. Hur ser ni i partierna på detta?

Annons

Annons

I lokaltidningar i länet har vi kunna läsa skrämmande artiklar där flera av de politiska ungdomsförbunden arbetar för så väl avkriminalisering av eget bruk av cannabis som legalisering. Glädjande nog avvisar såväl polisen som socialtjänsten detta, och ser ett värde av fortsatt restriktiv narkotikapolitik. En intressant fråga är hur moderpartierna ställer sig till detta?

Den avslutande och summerade frågan från oss i IOGT-NTO till de politiska partierna är: Hur ska ni minska våldet och gängkriminaliteten om ni blundar för sambandet med alkohol- och narkotikafrågan?

Olle Häggström, ordförande IOGT-NTO Mitt

Annons

Annons

Till toppen av sidan