Annons

Annons

Annons

Annons

Frösön

Debatt
Kärringbacken och dåliga villkor inom vård och omsorg

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kärringbacken på Frösön.

Bild: Johan Axelsson

Annons

Centerpolitikern Kerstin Arnemo ifrågasätter benämningen Kärringbacken av en pulkbacke på Frösön.

”Kärringbacken” förlegat enligt kommunpolitiker – vill få bort namnet ur folkmun (2 augusti)

Jag är själv inte centerpartist men blir ändå intresserad av det massiva motstånd och förlöjligande detta uttalande fått i sociala medier.

Detta kan ju i första anblicken betraktas som en ickefråga som inte borde ägnas något intresse överhuvudtaget. Och vad är det för övrigt för fel med namnet Kärringbacken? Som flera kommentarer påpekar; finns det inte viktigare frågor att ta tag i som exempelvis krisen och de dåliga villkoren inom vård och omsorg?

Annons

Annons

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Det man möjligen kan fundera över är varför denna backe benämns Kärringbacken. Vi som känner till den aktuella backen vet att den inte är vare sig särskilt brant eller lång, lite småmesig om man ska vara ärlig. Ganska långt ifrån en brant och utmanande svart pist i Åre som kräver kraft, skicklighet och mod att ta sig ann.

Kanske är det så att de branta Årebackarna är mer anpassade för kraftfulla och modiga män medan Kärringbacken är lagom för kärringar (används ofta som synonym för kvinnor i allmänhet)?

Mod, risktagande och fysisk förmåga är ju något eftersträvansvärt som bör belönas och uppskattas. Vi som spelar golf, åtminstone vi män som spelar golf, vet ju att kraft och längd är högstatus och ett så kallad kärringslag eller en kärringputt är näst intill förnedrande.

Kännetecken på kärringslag och kärringputt är, som de flesta lär förstå, att det är kraftlösa, svaga och för korta. Det är något som kännetecknar kärringar och inget som vi män vill kännas vid. Det är definitivt inget som bör belönas.

Inom vård och omsorg står inte risktagande och fysiska kraft i centrum, även om det finns många fysiska utmaningar inom dessa sektorer. Viktiga egenskaper är empati och förmåga att kunna lyssna till andra och inte fokusera på sig själv i första hand. Det som man skulle kunna benämna som kärringegenskaper! Visserligen tycker de flesta att detta är viktiga yrken i samhället, men de kräver knappast egenskaper som kan ses så avancerade så de ska ha särskilt hög status och vara högavlönade.

Annons

Annons

Nu till frågan om det kan finnas något samband mellan hur vi benämner vissa saker i könstermer, oftast kopplat till det kvinnliga könet, och villkor och status i samhället för kvinnor och män. Kan det vara så att vi genom att benämna det som är svagt, kort, vekt, etcetera, i kvinnorelaterade termer förstärker vår syn på egenskaper som vi tycker kännetecknar kvinnor och män och att det i sin tur kan påverka vilka egenskaper och yrken som vi anser ska belönas ekonomiskt och statusmässigt?

Kan det finnas ett samband mellan benämningen kärringbacken och vidmakthållandet av den ojämställdhet som fortfarande finns i samhället?

Detta kan tyckas långsökt men för mig som forskar kring (o)jämställdhet och kvinnors och mäns villkor i arbetsliv och familj är det inte en helt ologisk koppling.

Mikael Nordenmark, professor, Mittuniversitetet

Annons

Annons

Till toppen av sidan