Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
V: Skattepengar ska gå till dem som behöver hjälp – inte vinster i privata företag

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

När vi hör ordet valfrihet tänker många att det handlar om att välja mellan Coop eller Ica.

Denna typ av valfrihet har inte vi i Vänsterpartiet något emot, men när det gäller valfrihet inom vården och omsorgen är det en helt annan fråga. I det första exemplet använder vi våra egna pengar, i det andra är det våra gemensamma skattepengar. Därför är det extra viktigt att vi ser till att få så mycket ut ur varje skattekrona som möjligt.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Inom Östersunds kommuns centrala delar tillämpas LOV (Lagen Om Valfrihet). Det innebär att varje medborgare själv får bestämma vem som ska utföra vård- och omsorgsinsatser hos den enskilde. Den som inte väljer utförare blir tilldelad antingen privat hemtjänst eller kommunal beroende på veckonummer.

Annons

Annons

Hemtjänsten utför hushållstjänster men även sjukvårdsinsatser som delegeras från legitimerad personal som distriktssköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Det kan handla om att överlämna läkemedel, lägga om sår eller att träna. Många av de hjälpmedel som medborgarna använder för att förflytta sig i vardagen kräver också delegering från legitimerad personal.

Hemtjänsten kan liknas vid den legitimerade personalens ögon och händer ute hos medborgaren. De ska reagera vid förändringar och försämringar. De ska också på ett säkert sätt kunna utföra delegerade arbetsuppgifter. Den som delegerar behöver känna sig trygg i att utförandet blir korrekt. Den som utför uppgiften ska känna att den har kunskapen som krävs för att kunna utföra uppgiften.

Den legitimerade personalen som ansvarar för hemsjukvårdsinsatserna behöver få information om medborgarnas hälsa för att kunna följa upp den vård som ges. Detta möjliggörs om det finns ett tätt samarbete med kontinuerliga träffar och tillfällen då legitimerad personal kan utbyta erfarenheter och utbilda hemtjänstpersonal.

Hemtjänsten och hemsjukvården ska inte ses som åtskilda enheter som arbetar parallellt. Det krävs ett väl fungerande teamarbete mellan yrkesgrupperna för att ge en god och säker vård.

De privata utförarna har ”kunder” utspridda över hela de centrala delarna men ingen egen hemsjukvård med legitimerad personal. Därför har kommunen anpassat sin organisation och avsatt legitimerad personal till varje utförare. I praktiken innebär det att distriktssköterskor åker kors och tvärs över hela kommunens centrala delar (precis som olika hemtjänstutförare) istället för att samordna resurserna utifrån geografiska områden, så som den kommunala hemtjänsten och hemsjukvården gjort tidigare.

Annons

Annons

Vakanta tjänster och få sökande på annonserna vittnar om att det är svårt att rekrytera legitimerad personal, vilket gör att kommunen behöver nyttja dessa resurser så effektivt det går och samtidigt värna om arbetsmiljön för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Den borgerliga alliansen i Östersund kämpar envist för att utöka LOV inom hemtjänsten till att gälla hela kommunen. Det kommer kosta kommunen 10-tals miljoner extra årligen, men kan såklart bli ännu mer i takt med att antalet äldre personer ökar. Fler utförare som inte är samordnade bidrar såklart till fler resor med stora miljökonsekvenser som följd.

Vänsterpartier anser att:

Vård och omsorg ska utföras av kommunen.

Våra skattepengar ska gå till dem som behöver hjälp, inte till vinster i privata företag.

Medborgare ska känna sig trygg med att den personal som utför vård- och omsorg är kvalificerad och har rätt utbildning för sitt jobb.

Anställda ska ha en bra arbetsmiljö, tillsvidareanställning, tillräckligt med kollegor och en lön de kan leva av.

Vi i Vänsterpartiet säger klart och tydligt nej till utökad LOV.

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp i Östersunds kommun genom Hanne Krogfjord och Emil Logrim

Annons

Annons

Till toppen av sidan