Annons

Annons

Annons

Annons

Krokom

Debatt
M: Idrott och kultur på lika villkor i Krokoms kommun

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Moderaterna vill ge en rättvis möjlighet för alla ungdomar i Krokoms kommun att utvecklas inom musik, teater, bild och idrott. Därför vill vi införa en kultur- och hälsopengar som alla skolungdomar får del av.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Annons

Kulturskolan med dagens upplägg är selektiv och alla elever ges inte möjlighet att delta i den, det beror bland annat på att alla skolor inte har tillgång till Kulturskolan. Av 2 200 elever var det endast 285 elever som kunde ta del av Kulturskolan i fjol, detta till en kostnad av 3,3 miljoner kronor.

Detta är en ekonomisk orättvisa i den kommunala verksamheten. Dessutom är kulturskolans undervisning med piano- och gitarrlektioner ofta på annan lektionstid, något som gör att elever förlorar viktig undervisningstid i obligatoriska skolämnen. Ett upplägg som är olagligt enligt den svenska skollagen, där elever är skyldiga att vara schemalagda ett visst antal timmar varje år för de obligatoriska skolämnena.

Det är inte heller rimligt att kräva att rektorn ska erbjuda extra undervisningstid för ett fåtal elever som missar viktiga lektioner på grund av Kulturskolan.

För att skapa en rättvis Kulturskola som ger alla ungdomar möjligheter att utvecklas inom idrott och kultur vill Moderaterna istället införa en kultur- och hälsopeng som alla får del av.

Om en elev till exempel vill spela piano ersätts eleven med ett kommunalt stöd för aktiviteten. Bidraget gäller också för betalning till medverkan i idrottsföreningar eller annan typ av hälsofrämjande intressen som skolungdomar vill delta i.

Annons

Moderaternas nya kultur- och hälsopeng innebär att fler ungdomar får möjlighet att ta del av kultur- och idrottsverksamheter. Upplägget leder också till ett större föreningsliv, något som är viktigt inte minst i kommunens landsbygd.

Annons

Föreningslivet med idrott, musik och teater är viktigt när det gäller att förebygga ungdomsbrottslighet och narkotikaanvändning. Vi vill ge alla ungdomar i kommunen tillgång till en aktiv fritid och därför vill vi införa ett ekonomiskt stöd till detta.

Carl-Oscar Fransson, nr 1 Moderaternas lista i Krokom

Jannike Hillding, nr 2

Stina Kimselius nr 4

Annons

Annons

Till toppen av sidan