Annons

Annons

Annons

Frösön

Debatt
Näringslivet i länet behöver också flyget!

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det var glädjande att tidigare i sommar läsa att SJ och WWF värnar och bryr sig om Jämtland Härjedalens natur och inser dess betydelse för länet och dess invånare. Precis som skribenterna beskriver genererar besöksnäringen i Jämtlands län intäkter på 5,7 miljarder kronor årligen och skapar 7 700 årsarbeten. Det är en otroligt viktig bransch för länet.

Fler måste välja att resa med tåg framför flyg (17 juni)

SJ har under många år varit en fantastisk samarbetspartner vilket bland annat har lett till mycket välfungerande nattågsförbindelser men också goda samtal och idéer om framtida tågförbindelser, exempelvis mellan Stockholm och Trondheim. Vi vill självklart att samarbetet ska fortsätta att utvecklas för lång tid framöver.

Annons

Annons

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Skribenterna nämner näringslivet i inledningen av sin artikel och man kan nästan läsa det som att de bevakar dess intressen. Vet skribenterna hur näringslivet ser på flyget? Vid varje möte med SJ har vi och andra näringslivsorganisationer, Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner lyft betydelsen av fungerande kommunikationer för länet, inte bara tåget utan även flyget och våra vägar.

I samband med Näringslivsparlamentet 2021, en dag då Handelskammaren Mittsverige samlar länets företag för en dialog med Region Jämtland Härjedalens representanter, uppgav 90 procent av företagen, som kom från olika branscher och var av olika storlekar från hela länet, att deras företag var beroende av bra flygförbindelser till och från Jämtlands län.

Samtidigt uppgav 78 procent att det var en viktig faktor för företagets verksamhet att kunna resa från Östersund till Stockholm med tåg på under 4 timmar.

Inte nog med det så ansåg 95 procent av företagen att lägre hastigheter och vägar med undermålig standard påverkar deras verksamhet negativt.

Motsägelsefullt? Nej, inte alls. Det visar på komplexiteten i Jämtland Härjedalen där de olika branschernas behov, avstånden och den eftersatta infrastrukturen gör att vi som bor och verkar här är beroende av att alla transportslag fungerar, året runt.

Annons

Vi jobbar ständigt med att anpassa våra resepolicys så att de är ändamålsenliga och samtidigt bidrar till hållbart resande. Regionens beslut att inte göra skillnad mellan tåg och flyg är en viktig signal att man alltid ska välja det resesätt som passar bäst för den resan som ska göras just då.

Annons

Genom att flyga när det passar stöttar vi också flygets omställningsarbete som redan pågår i allra högsta grad med målet om ”Fossilfritt inrikesflyg 2030”. Kommersiellt elflyg kommer vara på plats inom 3 - 4 år och redan idag finns det möjligheter att köpa biobränsle till sin flygresa genom att lägga några kronor extra.

Vi är helt överens om att utsläppen behöver minska, från flyget men också från andra transportslag. Det bästa sättet att göra det är att tillsammans jobba för att snabba på investeringar i infrastruktur så att vi kan nå de restidsmålen som vi i regionen har satt upp, att skynda på elektrifieringen så att även transporterna på vägen och i luften blir mer hållbara och att säkra långsiktig tillgång till grön energi.

Oliver Dogo, vd Handelskammaren Mittsverige, ordförande för Flygrådet Åre Östersund Airport

Peter Fahlén, flygplatschef Åre Östersund Airport

Anne Vågström, kommunikationsansvarig Engcon

Stefan Rasteby, ägare och koncernchef AB Berners & Co

Teres Gärdin, vd Jämtland Härjedalen Turism

Elise Ryder Wikén (M), ordförande regionala utvecklingsnämnden Region Jämtland Härjedalen

Effie Kourlos (C), kommunstyrelsens ordförande Östersunds kommun

Jenny Grip, verksamhetsledare Samling Näringsliv

Gunnar Ageskär, försäkringsförmedlare Söderberg & Partners

Mikael Jonsson, vd Destination Östersund

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan