Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
KD: Skolan ska vara likvärdig i hela Sverige!

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Skolan ska vara likvärdig i hela landet, men idag finns stora skillnader i kunskapsresultat mellan skolor i stad och land. Skolpengen varierar också mycket beroende på om man bor i stan eller på landet, och den varierar mycket mellan olika kommuner.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Annons

Kristdemokraterna vill stärka eleverna på landsbygden och i våra mindre orter. Vi vill därför ge Skolverket i uppdrag att undersöka små skolors kvalitet, och ta fram rekommendationer i syfte att stärka förutsättningarna för elever och lärare på landets mindre skolor. Vi menar att byskolor i småorter kan behöva ett särskilt stöd från kommunen eller ifrån staten.

KD vill dessutom se en ökad statlig styrning av skolans finansiering i form av en nationell skolpengsnorm. Det behöver finnas likvärdiga förutsättningar mellan kommunala och fristående skolor, tillgången till särskilt stöd behöver säkras i hela landet och vi behöver ett finansieringssystem som beaktar glesbygdsskolornas särskilda förutsättningar.

En särskild strukturersättning för byskolor på landsbygd och glesbygd ska vara en självklar del av en ny nationell skolpengsnorm, bland annat för att bevara och utveckla landets byskolor.

Socialdemokraternas förslag när det gäller skolans finansiering har hittills varit att sänka skolpengen för alla elever som väljer fristående skolor. Det är ett förslag som slår direkt mot mindre friskolor på landsbygden, som ofta drivs av föräldrar med stöd från bygden. Om glesbygdens skolor slås ut så skulle också den levande landsbygden slås ut, utflyttningen av familjer som sker skulle avstanna och valfriheten för elever försämras.

Annons

Socialdemokraterna bedriver, en landsbygdsfientlig skolpolitik, men den har vi möjlighet att stoppa – rösta KD den 11 september.

Christian Carlsson (KD) riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson

Stephen Jerand (KD) riksdagskandidat

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan