Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
SD: Revidera rennäringslagen – jakt och fiske för alla

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Rennäringlagen behöver revideras i grunden, med utgångspunkten att tillgången till jakt, fiske och natur bör ses som ett allmänviktigt intresse och därmed ska vara tillgängligt för alla svenska medborgare.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Sverigedemokraterna är sannolikt det parti som gör störst satsningar på den samiska kulturen inom ramarna för kulturbudgeten. Vi inte bara värnar om, vi vill även stärka, det samiska folkets rätt till sitt eget språk, kultur och särart.

Detta betyder dock inte att vi anser att de fåtal samer som bedriver renskötsel ska få diktera villkoren för vem som ska ha tillgång till stora delar av det land vi alla gemensamt är en del av. Så få som cirka 200 personer har idag så många renar att de får större delen av sin inkomstkälla från rennäringen.

Annons

Annons

Även om rennäringen är en viktig kulturell hörnsten i samernas kultur, så är det orimligt att en så liten grupp renskötare ska ha så oproportionerligt stor makt över resten av befolkningen och deras rätt till naturen.

Rennäringslagen ses nu över av en parlamentarisk grupp, vilket är nödvändigt eftersom frågan är komplex. Det finns många svåra avvägningar som vi måste göra innan kommitténs uppdrag är genomfört. Vi står idag redo att presentera det första av flera ställningstaganden.

Genom att sätta ned foten i en av de viktigaste frågorna vill vi också uppmana övriga partier i kommittén att göra detsamma. Det är en stor fråga som förtjänar ett tydligt svar innan valet. Det är en fråga som i grunden handlar om alla svenskars rätt till vår natur och våra vatten.

Sverigedemokraternas hållning är i grunden att alla svenska medborgare och alla samer bör vara lika inför lagen. Intressekonflikterna kring de grundläggande frågorna om rätten till land och vatten i Norrland är många och komplexa. Ramarna för kommitténs arbete innebär dock en begränsning av beslutskompetensen eftersom alla ställningstaganden måste hållas inom ramen för domslutet ifrån Girjas-målet.

Vi lämnar därför tills vidare de stora och grundläggande principfrågorna därhän och fokuserar i detta ställningstagande, inom kommitténs arbete, på säkerställandet av allemansrätten. Där vår grundläggande syn på att tillgången till jakt, fiske och natur bör ses som ett allmänviktigt intresse och därmed vara lika lättillgängligt för alla, renägande samer som icke renägande samer, såväl som icke-samer.

Annons

Annons

Vårt förslag innebär samebyarna har en skyldighet att upplåta mark för jakt och fiske till alla svenska medborgare på samma villkor. Det som i praktiken förändras med vårt förslag är att samebyarna får en så kallad kontraheringsplikt, en skyldighet att sluta avtal, vad gäller jakt och fiske.

På samma sätt som en bank inte kan neka någon att öppna ett bankkonto, ska samebyarna inte kunna neka någon som söker deras tillstånd att jaga eller fiska på svensk mark. I de fall en sameby avböjer att hantera detta så är det länsstyrelsen som tar över ansvaret, på samma villkor. I lagen ska även ingå kostnadsspann, tidsperioder samt hur betesron för renen bedöms.

I vårt Sverige har alla svenska medborgare samma tillgång till vårt gemensamma land. Detta oavsett om du är same, icke-same, skåning, stockholmare eller värmlänning. Ingen svensk ska på grund av dennes härkomst begränsas från att ta del av vad vårt land har att erbjuda. Vi är övertygade om att detta går att uppnå samtidigt som vi hedrar de folkrättsliga aspekterna och stärker den samiska kulturen och samer som ett urfolk.

Jimmie Åkesson (SD) partiledare

Mattias Karlsson (SD) landsbygdspolitisk talesperson

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan