Annons

Annons

Annons

Strömsund

Debatt
V: Skola och förskola ska prioriteras i Strömsund

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Skolan och förskolan måste prioriteras högt i Strömsunds kommun kommande år. Situationen är ohållbar då många lärare, förskollärare och barnskötare säger upp sig, byter jobb, blir sjuka av jobbet eller lider i det tysta. Vi menar att det finns orsaker till det här, att man måste blicka tillbaka på vilken politik som skapat problemen.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Effektiviseringar (som Moderaterna i Strömsund talar sig varma för då de vill sänka kommunalskatten) har präglat välfärdspolitiken i Sverige de senaste decennierna vilket i praktiken betytt nedskärningar; mer ska göras på mindre tid och färre personal. Det har gett mer stress, mindre arbetsglädje och sämre kvalitet på skolans och förskolans verksamheter.

Annons

Annons

Därför kommer Vänsterpartiet i Strömsund att motarbeta skattesänkning med de mandat vi får. Vi menar att många av kriserna i skola, förskola, vård, omsorg och i samhället i stort är starkt sammankopplade med de nedskärningar (så kallade effektiviseringar) som gjorts under de senaste 30 åren; Sverige spenderar idag cirka 350 miljarder mindre årligen på välfärden än vad vi gjorde 1990, trots att vi är några miljoner fler innevånare.

Fastighetsskatten är avskaffad, förmögenhetsskatten är avskaffad, arvs- gåvo- och värnskatterna avskaffade. Tillsammans med ett världsunikt system som tillåter enorma vinstuttag i välfärden har denna politik allvarligt urholkat välfärden. Resultatet är ökad rikedom och ökad frihet för ett fåtal (där majoriteten är män) medans man inom vård, förskola, skola och omsorg (där majoriteten är kvinnor) fått slita än värre.

Sverige är ett av världens rikaste länder men under de senaste decennierna har de som haft det sämre ställt fått det ännu sämre medans de redan besuttna fått det bättre och bättre; ja Sverige hör till de länder i världen där ojämlikheten mellan människor ökar som snabbast, enligt Andreas Cervenkas analys i boken Girig-Sverige.

Vänsterpartiet i Strömsund kommer att jobba för att Skolverkets rekommendation om maximalt 15 barn på 3 pedagoger i förskolan efterlevs. Vi kräver att antal avdelningar på de nya förskolorna som ska byggas i Strömsund och Hammerdal dimensioneras så att vi kan minska barngruppernas storlek.

Annons

Vi kommer också att jobba för att lärarnas, förskollärarnas och specialpedagogernas/speciallärarnas egna omdöme ska avgöra vilken gruppstorlek och gruppsammansättning som är lämplig utifrån de specifika förutsättningar som finns ute i verksamheterna. Kommunens skolor och förskolor lider av stor personalomsättning och tapp av kompetent personal och för att nå kloka lösningar på dessa problem krävs det att man börjar med att förstå problemen.

Därför kommer vi att jobba för att en noggrann och oberoende analys görs av problemen i skolan och förskolan, grundad i kvalitativa djupintervjuer som görs med personal i verksamheterna.

Vidare vill vi se en dialog mellan professionen, politiker och andra beslutsfattare för att så snart som möjligt förbättra situationen i våra skolor och förskolor.

Kristina Ström, Vänsterpartiet Strömsund

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan