Annons

Annons

Annons

Debatt
Jämtländskt skogsbruk hotar inga arter

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I ÖP kunde man läsa om att WWF låtit SLU (artdatabanken) redovisa arter som missgynnas av föryngringsavverkningar. Av artikeln får man intrycket att dagens norrländska skogsbruk utrotar en massa arter.

Störst andel hotade arter på grund av skogsbruksmetod finns i Jämtland (13 september)

Annons

Så är det inte. Några arter som utrotats efter 1962 har inte redovisats av forskningen.

Variation i skogsbruket är mångfaldens moder. Sedan 1980-talet har dagens skogsskötsel genomgått en mindre revolution. Hänsynen har på flera olika sätt ökat och kan lätt ses av den som vistas i skogen.

Annons

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Hyggesstorlekarna har minskat, evighetsträd och högstubbar har blivit allt fler och mängden lövträd ökat. Mätningarna visar också att genomsnittsåldern blivit högre och att mängden död ved blivit större.

Olika skogsbrukare gör på olika sätt. Det är det som är fina i kråksången.

Antalet arter i den norrländska skogen ökar. Arter är hotade när de finns i utkanten av sitt spridningsområde – det är helt naturligt och därför finns hotade arter i norrländsk skog. Om man i detalj ser vilka arter som minskar eller är på väg att försvinna visar det sig att det ofta handlar om arter som har varit beroende av skogsbete och fäbodbruk som nu delvis försvunnit.

Under de senaste 50 åren har många nya arter återkommit till skogarna. Bäver, kronhjort och den mindre välkomna vargen är exempel på detta. Men det som framförallt tillkommit i senare tid är en stor mängd kunskap om hur vi ska sköta våra skogar, deras ekosystem och alla dess arter.

För att sköta de skogar vi har i Norrland krävs kunskaper. Tron att en omfattande övergång till hyggesfria metoder skulle gynna mångfalden tror vi inte. De skogar vi brukar har en naturlig succession som bygger på att bestånd drabbas av utslagning genom, vanligen brand, men också storm eller insektsangrepp.

Annons

Låt oss fortsätta att bruka våra skogar på ett naturligt sätt, låt ny kunskap få ta plats och allra viktigast bevara det privata skogsbrukets varierade skogsskötsel.

Pelle Sallin, Fria Skog AB

Fredrik Eliasson, Åsanova AB

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan