Annons

Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Svar: Skogsstyrelsen behandlar alla lika – men uppdraget kan förändras över tid

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I en insändare är signaturen ”Skogsägare” kritisk till Skogsstyrelsens sätt att arbeta.

Skogsstyrelsens flum måste få ett slut! (13 september)

Först och främst tycker jag det är väldigt tråkigt att du upplever vår myndighetsutövning på det sätt du beskriver. Jag har stor förståelse för att våra beslut och ställningstaganden inte alltid följer skogsägarens vilja även om vi alltid strävar efter att få förståelse för våra beslut om skogen. Kritik lyssnar vi på och tar till oss av. Blir det fel så gör vi om och gör rätt.

Annons

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Men det är min fasta övertygelse att Skogsstyrelsens beslut är väl underbyggda och noga övervägda utifrån den kunskap vi har, våra resurser och den lagstiftning som gäller. Vi smyger inte med något. Process och beslut är transparenta.

Skogsstyrelsens uppgift är att utöva tillsyn enligt de lagar och uppdrag vi får från vår regering. Skogen växer sakta och får uppleva många politiska beslut och lagförändringar under sin livstid. Det gör att skogsägare kanske inte alltid känner igen sig i kontakt med myndigheten om det går 10 eller 20 år mellan kontakterna.

Ibland överklagas våra beslut. Det är naturligt, men också bra att vi får vägledning av domstolar hur vi ska arbeta så att vi säkerställer att besluten är rättssäkra. Men domar kan också förändra hur vi handlägger våra ärenden. Vi måste som myndighet självklart följa domstolsbesluten och ändra våra arbetssätt om en ny rättspraxis växer fram.

När vi får in en avverkningsanmälan från en skogsägare handlägger vi det på samma sätt, oavsett om det är från privatperson eller skogsbolag. Ärendet kontrolleras mot olika checkpunkter som till exempel hänsyn till arter, rennäring, trädens ålder, hänsyn till bäckar och andra miljöer. Vi granskar och begär ibland in extra uppgifter. När det är motiverat så åker vi ut till platsen. Vi kan välja att fatta beslut eller att lämna anmälan utan åtgärd om allt uppfylls enligt Skogsvårdslagen, Miljöbalken och artskyddsförordningen.

Så här kommer vi fortsatt utöva vårt uppdrag som lär förändras över tid även framåt. Det har vi gärna en dialog om med alla skogsägare, stora som små.

Helena Eriksson, distriktschef, Norra Jämtland, Skogsstyrelsen

Stina Moberg, distriktschef, Södra Jämtland, Skogsstyrelsen

Annons

Annons

Till toppen av sidan