Annons

Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Brott mot företag ett växande problem

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Brott mot företag i Sverige kan sägas påminna om astronomins svarta hål. Allt som sugs in försvinner, det går inte att få tillbaka och betraktarna vet inte riktigt vad som hänt. Någon annan slutsats är svår att dra utifrån den granskning Sveriges Radio P4 sände i juni i år av hur stölder av drivmedel drabbar företag.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Den visade att uppklarningsfrekvensen i polisregionerna är låg, bara 2 till 5 procent leder till åtal. I den debatt som följde försvarade sig justitieminister Morgan Johansson med att polisens anmälningsstatistik visade att stölder av drivmedel minskat.

Annons

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna har därför för andra året i rad frågat sina medlemsföretag i vilken utsträckning de drabbas av stölder samt vilka konsekvenser det får. 55 procent av de tillfrågade uppger i undersökningen att de drabbats av stöld under 2021.

Annons

Det är en kraftig ökning jämfört med 2020, då motsvarande andel var 34 procent. En stor majoritet, 88 procent, hade blivit bestulna på drivmedel. Det kan jämföras med 2020, då andelen drabbade var 63 procent. Sammanlagt utsattes de 150 intervjuade företagen för 677 stölder under 2021.

En klyfta har öppnat sig mellan den statistik som justitieministern stöder sig på och vad våra medlemmar uppger i vår undersökning. Företagen som blivit bestulna har förlorat förtroendet för Polismyndighetens förmåga att lösa brott mot företag. På en tiogradig skala där 0 motsvarar ”inte alls nöjd” och 10 motsvarar ”mycket nöjd” angav företagen 2,7, vilket får anses som ett mycket lågt betyg för polisens insats.

Totalt uppger 68 procent att de polisanmäler, varav nästan alla stölder är stölder av drivmedel. De företag som inte anmält alla stölder svarar att de upplever det lönlöst, eftersom utredningarna bara läggs ner. Maskinentreprenörerna anser att den låga anmälningsfrekvensen är dubbelt olycklig, både utifrån att polismyndigheten inte ges möjlighet till korrekt statistik som grund för sina insatser, dels att den låga anmälningsfrekvensen anses visa på att drivmedelstölder inte ökar.

Kostnaden för stölder i Maskinentreprenörerna i undersökning var 126 000 kronor för 2021 för de undersökta företagen. Till det ska läggas 31 300 kronor för brottsförebyggande åtgärder. Det innebär att företagen i undersökningen i genomsnitt hade har en kostnad på totalt 157 300 kronor för brott.

Annons

Annons

Kommande regering måste därför prioritera åtgärder för att skydda företagen mot brottslighet och återbygga maskinentreprenörernas förtroende för polismyndigheten.

Anders Robertsson, vd för Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv. Våra medlemmars verksamhet är en förutsättning för byggandet av nya bostäder, järnvägar och motorvägar och för den svenska gruvnäringen. Företagen syns varje dag när de röjer snö, gräver ner bredband, drar VA-ledningar och schaktar sprängsten ur tunnlar och gruvor. Bränslet är en av de största kostnaderna för landets maskinentreprenörer.

Annons

Annons

Till toppen av sidan