Annons

Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Insändare
Svar: Tillsammans kan vi ta mer än myrsteg – om SNF vill

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Replik på: Utvecklingen i skogen gällande att nå miljömålen går åt fel håll, ÖP 21 september.

Styrelsen för Svenska Naturskyddsföreningen har lämnat synpunkter på vår artikel om att ”Jämtländskt skogsbruk hotar inga arter.”

Undertecknade ägnar oss inte åt ”hitte-på” skogar. Inte heller överprövar vi rödlistan. Att därutöver beskylla oss för arrogans och respektlöshet är ett sätt att använda härskarteknik för att framstå som trovärdiga.

Här är det vetenskapliga underlaget från Riksskogstaxeringen:

”Den revolution som skogsbruket genomgått sedan 1980-talet har satt tydliga spår i våra skogar. För 25 år sedan skapades nu gällande skogspolitik för att styra mot mer naturvård. Objektiva indikatorer från riksskogstaxeringen visar tydligt att vi sedan 1993 går i rätt riktning för både produktion och mångfald. Exempelvis ökar andelen lövträd, död ved och riktigt gamla och grova träd.” /PeterHolmgren FN FAO, Jonas Jacobsson KSLA, Tomas Turesson Skogsstyrelsen./

Annons

Annons

Det mer svepande målet om ”levande Skogar” är i mycket en vision utan möjlighet att uppnås ens om allt skogsbruk ögonblickligen upphörde. Detta är vetenskaplig evidens.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Rödlistan missbrukas ibland i debatten. Listan är en beskrivning av arternas utbredning, ökning, minskning. Att ta Rödlistan som argument för att det jämtländska skogsbruket utrotar arter är gravt felaktigt. Någon sådan utrotning pågår inte. Att föra upp arter som är ovanliga eller minskande och påstå att de redan ”… är att betrakta som utgångna…” och hänförliga till en ”utdöendeskuld” bidrar inte till SNF:s trovärdighet.

I det regionala skogsprogrammet för Jämtland står som första mål att vi ska:

• Öka tillväxt och uttag av skogsråvara från en motståndskraftig skog.

Jämtlands län är det län där sysselsättningen inom skogsbruk är störst i förhållande till total sysselsättning. Möjligheten att uppnå det regionala skogsprogrammets mål kräver att även SNF accepterar produktionsmålsättningar och att respekten för enskilda skogsbrukare är grundläggande.

När vi når dit, då tror vi att det kan tas mer än myrsteg för att nå samförstånd.

Pelle Sallin, Fria Skog AB

Fredrik Eliasson, Åsanova AB

"Jämtlands län är det län där sysselsättningen inom skogsbruk är störst i förhållande till total sysselsättning." Arkivbild

Bild: Robban Andersson

Annons

Annons

Till toppen av sidan