Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Företagarna: Tio ingredienser för att mildra energikrisen

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Alltför många företagare går nu på knäna på grund av de höga energipriserna. De är främst små och medelstora företag, som ofta inte har samma marginaler som de större företagen har.

Det som började med skenande drivmedelspriser har nu spridits till alla företag som är beroende av el, det vill säga så gott som alla. I ett illavarslande men fullt tänkbart scenario leder elbrist, ökade kostnader och lägre efterfrågan till massuppsägningar och kraftigt minskad produktion.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Det finns ingen åtgärd som löser allt – det krävs ett helt recept. Några av ingredienserna är, på kort sikt:

Annons

1. Sänkt energiskatt på el. Att sänka skatten på el så mycket som regelverket tillåter kan snabbt stärka likviditeten hos de mest utsatta företagen.

Annons

2. Minimerad moms på elskatt. Eftersom energiskatt på el beläggs med moms ökas kostnaderna för företag dubbelt. Sänk momsen på el till lägsta nivån, det vill säga 6 procent.

3. Avskaffad avfallsförbränningsskatt. Avfallsförbränning skulle med avskaffad beskattning kunna bli en kostnadseffektivare energikälla och därmed kan produktionen av fjärrvärme öka.

4. Se över reduktionsplikten. Sverige har planerat den skarpaste ökningstakten för reduktionsplikten av alla EU-länder, vilket fördyrar transporterna. En långsammare ökningstakt skulle minska prisökningar på transporterade varor.

På medellång sikt:

5. Månatlig återbetalning av energiskatt för alla. Idag får bara större företag månadsvis återbetalning av energiskatt på el som används i industriproduktion; mindre företag har bara möjlighet till årlig återbetalning, trots större behov av likviditet.

6. Skattebefria biodrivmedel. Regeringen måste säkra att Sverige får godkänt från EU att skattebefria biodrivmedel, även när dessa blandas med fossila drivmedel.

7. Öka avdragsrätten för investeringar i energieffektiviseringar. Den som till exempel installerar solpaneler kan i dag skattebefrias för produktion av el, men bara upp till en viss nivå.

På längre sikt krävs mer omfattande åtgärder:

Annons

8. Ökad produktion av kraftvärme, kärnkraft och vindkraft. Det stora problemet för Europas energiförsörjning är bristande tillgång. Sverige måste öka produktionen av alla former av energislag – i synnerhet de fossilfria.

Annons

9. Kortade tillståndsprocesser för utbyggnad av elnät och elproduktion. Detta borde redan vara genomfört, och varje extra dag är skadligt.

10. Snabbare utbyggnad av laddstationer. Storskalig batteridrift av transporter är en omöjlighet utan kraftigt utbyggda laddningsmöjligheter vid vägarna.

Detta är bara början. Sverige behöver kraftfulla strukturella reformer: sänkta arbetsgivaravgifter, minskad regelbörda för företag och vässade yrkesutbildningar. Vi får inte endast tro att el-bidrag till företag och hushåll räcker. Våra folkvalda måste ta chansen att genomföra de reformer som Sverige behöver för ett stärkt välstånd och ökad internationell konkurrenskraft.

Joakim Sjöstedt, regionchef Jämtland-Härjedalen Företagarna

Johan Grip, chefsekonom Företagarna

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan