Annons

Annons

Annons

Lennart Isaksson, Uppsala

Lennart Isaksson, Uppsala, tidigare stiftsadjunkt i Härnösands stift, har hastigt avlidit i en ålder av 81 år. Närmast sörjande är hustrun Eva, före detta kyrkoherde och barnen Malin, Jenny och Jonas med familjer.

Lennart var född i Östersund. Ungdomsåren präglades av hemmets knytning till Missionsförbundet med dess lägerverksamhet, men också av starkt engagemang i Kristliga Gymnasistförbundet med dess knytning till Svenska kyrkan. Denna ekumeniska hållning utmärkte Lennart hela livet.

Lennart prästvigdes i Härnösand 1968 av biskop Arne Palmqvist och fick sin första tjänst i Sköns församling. 1972 blev han komminister i Härnösand. Hans tid där präglades av ett intensivt ungdomsarbete och av arbetet med tillkomsten av distriktskyrkan Ängekyrkan.

Kvar i minnet hos många är hans snabba ingripande i samband med ett elavbrott i hela staden. Han ombesörjde då varm soppa till alla äldreboenden.

Lennart var en mångsidig präst. Hans prästtjänst präglades av en öppenhet för behovet av förändringar. Erfarenheterna från Härnösand både som församlingspräst och fängelsepräst kunde han tillämpa då han 1980 blev konsulent för evangelisation på Svenska kyrkans centralråd. Bland annat utarbetade han ett viktigt material för hela kyrkan om evangelisation, den röda pärmen som fanns i alla församlingar. I linje med detta var också hans arbete som konfirmandkonsulent från 1970 – så småningom med inriktning på handikappfrågor.

Annons

Annons

1983 blev Lennart stiftsadjunkt i Härnösand stift och föreståndare för Stiftsgården Söråker. Som föreståndare hade han ansvar för stiftsgårdens utveckling som kursgård. Mycket tid fick läggas på ombyggnadsfrågor för att omvandla den gamla herrgården till ett modernt hotell med tydlig kyrklig profil. Sitt stora engagemang för ungdomar kunde han fortsätta i Hässjö församling där Eva blev kyrkoherde.

Vid sidan av sin prästtjänst blev Lennart en omtyckt reseledare och busschaufför. Sveriges kyrkliga studieförbund hade köpt in en engelsk dubbeldäckare som Lennart en tid ägde själv. Den blev ett signum för Lennart. Han blev reseledare i 25 länder över hela världen och var Certified Meeting Manager, internationellt godkänd konferensarrangör. Som reseledare var han också alltid präst.

Episoder från hans många resor finns beskrivna i hans humoristiska bok ”Poängen med resor – en titt i backspegeln med Lennart Isaksson (2016)". Det finns en poäng i varje historia. Drivkraften var stor människokärlek, en förmåga att se möjligheter i svåra situationer och stor praktisk begåvning.

På Söråker fanns en stor ikon, ”Segertecknet”, målad av den berömde ikonmålaren Fader de Caluwé nära Helsingfors. Denna fyllde det lilla kapellet och Lennart använde den vid oerhört många tillfällen i sin förkunnelse. Han ordnade kurser i ikonmålning med Fader Robert som ledare. Detta blev ett viktigt bidrag till kyrkokonsten också i vår kyrka. När stiftsgården såldes flyttades ikonen till domkyrkan i Härnösand. Segertecknet är ett kännetecken för hela vårt stift.

Karl-Johan Tyrberg

Biskop emeritus

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan