Annons

Annons

Annons

Offerdal

Debatt
Svar från Karin Bångman: Folk bryter inte upp för att bo intill storskalig vindkraftsindustri

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kurt Folkesson har fått för sig att motståndet mot vindkraft i Nordbyn/Vallsta beror på att det stör Dan Olofssons och Kaxåsbornas utsikt. Han har också fått för sig att det är 7–8 km till de planerade vindkraftverken från Kaxås, när mätning visar 2–3 km till de närmaste området för tornen.

Vindkraften behövs i Kaxåsbygden och Offerdal (17 oktober)

Han har också fått för sig att Dan Olofsson och Karin Bångman vill att vårt framtida energibehov ska tillgodoses av kärnkraft. Om Folkesson hade lyft telefonen och frågat hade han fått svaret en mix av olika energislag som vattenkraft, kärnkraft, vindkraft där den är lämplig, och andra innovationer för en fungerande elproduktion.

Annons

Annons

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Låt oss här summera varför aktuellt vindkraftsprojekt mött ett brett motstånd.

Storskalig vindkraft är ett existentiellt hot mot rennäringen, och Njaarke sameby säger därför bestämt nej till projektet. De är beredda att driva sin rätt i alla relevanta rättsliga instanser. Krokoms kommun är en samisk förvaltningskommun och det innebär att kommunen har ett särskilt ansvar att tillgodose samernas kultur, där rennäring är en viktig del.

Kaxås har i likhet med många andra liknande byar varit en avfolkningsbygd. Nu har det genom Projekt Kaxås visat sig att det går att bryta denna trend och få 50 unga barnfamiljer från olika delar av Sverige att bosätta sig permanent i denna bygd.

Dessa familjer bryter inte upp från städer för att bo intill en storskalig vindkraftsindustri med närmare 300 meter höga torn. Därmed är det hela en fråga om att välja mellan om bygden ska vara ett industriområde för vindkraft eller en attraktiv boendemiljö dit unga familjer vill flytta, leva och verka.

Dessa nya familjer bidrar med cirka 7 miljoner kronor per år i skatteintäkter till Krokoms kommun. Det aktuella vindkraftsprojektet som Vattenfall backade ur skulle inte ge några bidrag till kommunen. Men projektet skulle vara positivt för några få markägare som fick arrendeintäkter medan övrig befolkning fick leva med nackdelarna.

Annons

Erfarenheter runt om i landet visar också att vindkraften följs av sänkta värden på bostäder, medan vi nu ser att satsar man i stället på inflyttning som Projekt Kaxås följs det av en väsentlig ökning av värdena på bostäder. Men framför allt bidrar de unga familjerna med en stark föryngring i bygd där befolkningen under decennier blivit allt äldre.

Annons

Kurt Folkesson har gjort en egen opinionsundersökning genom att samtala med personer han känner och har då kommit fram till att det bara är några få som är emot vindkraften.

Det går dock att göra seriösa och statistiskt säkerställda opinionsundersökningar i en fråga som denna, och det har opinionsinstitutet Sifo/Kantar gjort under perioden 2–8 juni 2021. Undersökningen omfattar intervjuer med 500 personer boendes i hela Krokoms kommun.

Resultatet visar på ett kraftfullt nej till vindkraft med 52 procent och endast 25 procent är för vindkraft, övriga tillfrågade är tveksamma. Motsvarande siffra för Offerdal, som skulle beröras mest av vindkraftsindustrin i Nordbyn/Vallsta, är 63 procent nej till vindkraft medan 21 procent säger ja, övriga är tveksamma.

Karin Bångman

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan