Annons

Annons

Annons

Offerdal

Debatt
Vindkraften behövs i Kaxåsbygden och Offerdal

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

För ett par år sedan startade Dan Olofsson Projekt Kaxås. Vi är många som tycker det var ett utmärkt initiativ för att rädda byns skola och bidra till en allmänt positiv utveckling i bygden.

Det visade sig emellertid snart att insatsen var knuten till ett bestämt villkor - det fick inte byggas någon vindkraft som kunde störa utsikten. Under den tid som gått har åtskilliga ovederhäftiga insändare publicerats i våra lokaltidningar i ämnet. Negativa synpunkter rörande planerna på det planerade vindkraftprojektet i Nordbyn-Vallsta har haglat i spalterna.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Många av dessa inlägg har burit Karin Bångmans signum. Vi, som i likhet med dig, Karin, deltar i kampen för en positiv utveckling på den svenska landsbygden, men som tror att utbyggnad av vindkraft är bra för utvecklingen i våra byar, är också övertygade om att den kommer att vara ett verksamt bidrag i övergången till fossilfritt och förnybart i hela världen.

Annons

Enligt de signaler vi fått, kommer ersättningar till både kommuner och bygder för den vindenergi vi levererar, att höjas rejält. De planerade verken i Nordbyn kommer, enligt de beräkningar vi har, att generera miljonbelopp att fördela mellan Kaxåsbygden och Västbygden.

Eftersom det i debatten förekommer osakligheter och rena mytbildningar, vill jag presentera några ovedersägliga sanningar om vindkraften:

Vindkraften tillhör ett av de renaste energislagen - den bedöms av vetenskapen som till och med renare än solenergin.

Det blåser inte mer på sommaren än på vintern! Statistiken visar att det blåser mest under perioden oktober–mars. Det blåser alltså mest när behovet av energi är som störst.

Vi vet alla att vindförhållandena varierar från dag till dag. Dock vet vi att även om det är vindstilla på marken, blåser det ofta när man kommer upp ett par hundra meter i atmosfären. Tekniken finns i dag att med hjälp av vätgas lagra och utjämna tillgången på vindenergi, mellan perioder när det blåser mycket och perioder när det är vindstilla.

När det gäller det aktuella projektet i Nordbyn, så har jag bott en stor del av mitt liv två kilometer därifrån. Såvitt jag vet har inga som helst protester förekommit från vare sig Nordbyborna själva eller kringliggande byar.

Annons

Ni som står bakom protestlistorna och som tycks lida mest, är ni som bor uppe i Kaxbackarna. Då bör ni påminnas om att ni har de facto sju–åtta kilometer fågelvägen till de aktuella vindkraftverken. Protesterna kommer från ett mindre antal ortsbor. Listorna är till stor del fyllda av folk från andra landsdelar som inte har så mycket med saken att göra.

Annons

Dan Olofsson och Karin Bångman – jag lyckönskar er och övriga offerdalingar till Projekt Kaxås, men det framtida samhället ställer också krav på ren energi i tillräcklig omfattning och till överkomliga priser.

Dan Olofssons och Karin Bångmans alternativ för att tillgodose våra behov av energi är tydligen kärnkraft. Det slutade jag tro på för 50 år sedan. Dagens protest mot vindkraft framstår för mig som en liten vindpust i jämförelse med den orkan ni skulle få uppleva i händelse ni skulle föreslå etablering av ett kärnkraftverk i Kaxås!

Fortsätt arbeta målmedvetet med Kaxåsprojektet och andra företag, som utvecklar landsbygden, men gör det i kombination med framtidens energi – sol, vind och vatten!

Kurt Folkesson

Här svarar Karin Bångman på Kurt Folkessons inlägg

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan