Annons

Annons

Annons

Offerdal

Debatt
Slutreplik: Vindkraften ett existentiellt hot mot rennäringen

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kurt Folkesson framför en klok insikt. Han instämmer i att folk inte bryter upp för att bo intill storskalig vindkraft.

Replik: Frågan om vindkraft allt för viktig för att raljeras bort (20 oktober)

Om man ska arbeta med inflyttning i glesbygd så går detta inte att kombinera med att samtidigt bygga storskalig vindkraft inpå knutarna. Då får man inte unga familjer att flytta från städerna ut till naturen i glesbygd.

Annons

Det planerade projektet Nordbyn-Vallsta, som dock Vattenfall har lämnat, är just storskaligt med ett 50-tal vindkraftstorn om närmare 300 meter i höjd.

Annons

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Krokoms kommun har att bestämma sig om den vackra naturen kring Kaxås ska användas som industriområde för storskalig vindkraft, eller om kommunen ska prioritera inflyttning och attraktivt boende. Det vill säga ett val mellan landsbygdsutveckling eller avveckling av bygder. Kaxås är inte den enda byn i Krokoms kommun där engagerade medborgare kan driva inflyttningsprojekt. Det finns många möjligheter.

Njaarke Sameby har noga analyserat konsekvenserna av det föreslagna projektet och kommit fram till att det är ett existentiellt hot mot deras rennäring. Det innebär att de är beredda att driva frågan i alla relevanta juridiska insatser. Tidsuträkningen för detta är enligt juridisk expertis 10 till 15 år.

Bäste Kurt Folkesson, du kan få denna utredning översänd om du så önskar. Sannolikheten för att en exploatör i slutänden ska vinna denna tvist är låg.

Även om Kurt Folkesson har en klokskap i en del frågor, är det min uppfattning att samebyn har större insikt när det gäller hur renskötsel sammantaget påverkas av storskalig vindkraft än vad Kurt Folkesson har. Han negligerar alla dessa problem.

Annons

Annons

Exploatörer har i Jämtland med vattenkraften kunnat förstöra många sjöar och vattendrag utan att de närmast berörda kunnat påverka detta. Nu är det vyerna, den tysta skogen, inflyttningen, rennäringen, fågellivet, naturturismen, värdet på bostäderna etcetera som ska offras på samma altare, för att de som bor i storstäder ska kunna leva sina liv och för att några få markägare ska få arrendeintäkter, medan alla andra får mest nackdelar.

Min förhoppning är att ett brett folkligt engagemang ska stoppa kapitalstarka aktörer från att fullfölja denna rovdrift.

Det är glädjande att vi nu fått en ny regering som tar tag i energifrågan och vill lösa detta utan att betydande delar av natursköna bygder i Norrlands inland omvandlas till industriområden för storskalig vindkraft.

Karin Bångman

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan