Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
S: Regeringen riskerar att försämra norra Sveriges konkurrenskraft

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I regeringsförklaringen talade Ulf Kristersson om ”hela Sveriges regering”, men sanningen är långt därifrån. Utöver att regeringen helt saknar norrländsk representation har den aviserat en rad sakpolitiska förslag som hotar eller helt förbiser den positiva utvecklingen som präglar norra Sverige.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Förslaget om elprisstöd riktar sig uteslutande till södra Sverige utan att ta hänsyn till norra Sveriges konkurrenskraft eller vår landsändas betydligt högre nätavgifter. Vidare skulle den i slottsavtalet föreslagna slopningen av elprisområdena bli ett direkt slag mot norra Sveriges konkurrenskraft, och skulle därigenom slå mot Sveriges konkurrenskraft.

Annons

Annons

Den gröna industriella revolutionen som äger rum i norra Sverige är inte bara helt nödvändig för klimatomställningen utan är också en produkt av ett gediget arbete av näringsliv, framsynta kommunpolitiker och tidiga insatser av den S-ledda regeringen.

Grönt stål utan kol, batterifabriker och en innovativ skogs- och träförädlingsindustri är några av de sektorer som nu stärker arbetsmarknaden och skapar tillväxt i vår del av landet. Etableringarna sker här tack vare utbyggnaden av förnyelsebar och billig el.

Nu när vi LO-distrikt och socialdemokratiska partidistrikt från skogslänen samlas för avstamp inför mandatperioden är det med oro vi läser slottsavtalet och tar del av den konservativa regeringens hittills framlagda förslag. Det är med oro vi ser en politik som riskerar försämra norra Sveriges konkurrenskraft och det är med oro vi ser löftesbrottet där 10 kronor billigare drivmedel inte blev mer än 40 öre.

Regeringen och dess stödparti måste omedelbart tillskansa sig insikten att den gröna omställningen i norra Sverige är en fråga för hela Sverige.

Fredrik Lundh Sammeli, ordförande Socialdemokraterna Norrbotten

Isak From, ordförande Socialdemokraterna Västerbotten

Anna-Caren Sätherberg, ordförande Socialdemokraterna Jämtlands län

Annons

Stefan Dalin, vice ordförande Socialdemokraterna Västernorrland

Lars Isacsson, ordförande Socialdemokraterna Dalarna

Peter Kärnström, ordförande Socialdemokraterna Gävleborg

Carola Andersson, t f ordförande LO-distriktet Norra Sverige

Anna Eriksson, ordförande LO-distriktet Mellersta Norrland

Mats Eriksson, ordförande LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan