Annons

Annons

Annons

Ås

Debatt
Svar från C: Vi för en medborgardialog med Ås Framtid

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Först vill jag tacka för dina synpunkter Jan Olof Hemmingsson. Det är alltid värdefullt med synpunkter från medborgare, oavsett om det är ris eller ros.

Ås behöver bättre samhällsservice med en dagligvaruaffär (3 november)

Men jag måste ändå kommentera några av dina påståenden.

Distriktssköterskelokal och hälsocentral var ingen kommunal verksamhet, utan regionen (dåvarande landstinget) valde själv att lägga ned verksamheterna.

Annons

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Konsum Nord valde själv att stänga butiken och sälja lokalerna i Ås på grund av bristande lönsamhet.

Bensinmacken lades ned av samma skäl. Ingen av dessa verksamheter var kommunala verksamheter och något som kommunen kunde påverka.

Den företagare som nu etablerat en obemannad butik nere vid Åskorset valde själv det läget. Företagaren hade dessförinnan blivit erbjuden andra mer centrala platser i Ås, bland annat vid Fröjas kafé.

Befintlig detaljplan vid Rösta medger redan idag handel, men vi har ingen förfrågan från någon som vill etablera matvarubutik vare sig där eller någon annan central plats i Ås.

En trädgårdsförening eller motsvarande är fortsatt välkommen att bedriva verksamhet där trädgårdsföreningen i Jämtland tidigare skötte odlingarna. Kommunen har även haft företagare som arrenderat marken. Just nu är den inte upplåten till någon verksamhetsutövare men vi är naturligtvis öppen för förslag. Det är dock ingen kommunal verksamhet eller kompetens att bedriva trädgårdsodling.

Kommunens roll är att planera och skapa möjligheter men en önskan om att etablera butik eller annan verksamhet måste komma från den som kan driva sådan verksamhet. Dessa bedömningar görs bäst på affärsmässiga grunder.

När det gäller dialog med Åsborna för kommunen redan en medborgardialog i samverkan med föreningen Ås Framtid. Två möten har hållits hittills och jag utgår från att den nya majoriteten som nu tar över kommunens ledning kommer att fortsätta dessa dialoger.

Annons

Avslutningsvis så vill jag nämna att vi i kommunen nu planerar för en gång- och cykelväg som går från centrala Ås och ner till det industriområde där den obemannade butiken nu finns. Gång- och cykelvägen planeras gå via de nybyggda bostadsområdena Ås Ängar och i den ledningssträckning som finns för nytt VA ned till industriområdet. Det som fattas är att nya kommunfullmäktige beslutar om investeringsmedel.

Olof Wallgren (C) ordförande samhällsbyggnadsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan