Annons

Annons

Annons

Frösön

Insändare
Trafikfarligt att göra om trottoar till cykelbana

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

I Trafikverkets stadsmiljöavtal med Östersunds kommun beviljades stöd med 50 procent till en cykelväg sträckan Hjälmtorpet, Per Magnersväg, Frösöbron, enligt ett medborgarförslag från 2016.

Vid slutredovisningen ska en redogörelse för kommunens arbete för en hållbar stadsmiljö redovisas. Redogörelsen ska för perioden omfatta: 1. Större satsningar/ökad tillgänglighet med cykel-, gång- och kollektivtrafik i tätorten/kommunen.

Annons

Annons

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Kommunen har inte i tid fullgjort sitt åtagande. Ett brott mot stadsmiljöavtalet, eftersom ingen cykelväg anlagts hela den utlovade sträckan, detta borde överklagas/beivras.

Kommunen skriver på sin hemsida :”Vi bygger kontinuerligt en tryggare trafikmiljö för barn, äldre och funktionshindrade”. Omskyltningen av trottoaren avslöjar desinformationen. Med blå påbudsskyltar hänvisas gående i båda riktningarna efter N Strandvägen till den mot gatan lutande, och långa sträckor endast 115 centimeter smala trottoaren på fastighetssidan.

Trottoaren som blev cykelbana. Foto: Privat

Barn, äldre – med eller utan rullator – rullstolsburna, stavgångare, synskadade – med eller utan ledarhund. Alla ska korsa sju utfarter samt nerfarter från Parkgatan, Kaptensgatan, Smedje-, Rådmans- och Risslersgatan.

I stället för att ge plats för en cykelväg har östeuropeiska pilar samt popplar med ursprungsland Kanada, av ”experterna” fått hittepå-namnet ”Jämtlandspoppel”, sparats.

Om någon oskyddad gångtrafikant på trottoaren, som skyltats om till cykelväg, blir påkörd, vem är då skyldig? Gångaren, cyklisten, eller kommunen som planerat för olycka?

Drabbade

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan