Annons

Annons

Annons

Östersund

Insändare
SVAR: Flexibla utbildningar för att möta lärarbristen

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

I en insändare i ÖP har signaturen ”Bekymrad” funderingar kring lärarutbildningarna vid Mittuniversitetet. Här försöker vi räta ut frågetecknen.

Från Mittuniversitetets sida är vi helt överens med insändarskribenten om att det övergripande och gemensamma målet är att examinera så många studenter som möjligt från lärarutbildningarna och att se till att det blir fler behöriga lärare i skolorna.

"Att möta lärarbristen i regionen är vårt gemensamma ansvar."

Bild: Lars Ljungmark

Annons

Sedan länge ger vi de flesta av våra lärarutbildningar i en form som kallas campus-distans. Det innebär att studenterna läser en samlad period under en vecka per månad vid campus för att läsa övriga veckor från hemorten. Från och med nästa höst kommer denna flexibilitet att gälla alla våra lärarprogram, då också ämneslärarutbildningarna vid campus Sundsvall och campus Östersund kommer att ges i denna form.

Annons

När det gäller beslutsprocesser är vi i grunden underställda nationella förordningar om utbildningarnas utformning. Det är nationella platsdimensioneringar som avgör hur många studenter vi har rätt att utbilda. Men det hindrar inte att vi lägger betydande vikt vid samverkan med kommuner och regioner, och att vi därför i så stor uträckning som möjligt har strävat efter att göra våra program flexibla.

Redan idag har vi ett högt kapacitetsutnyttjande inom lärarutbildningarna. Till skillnad från de flesta andra lärosäten av vår storlek erbjuder vi alla lärarprogram, från förskole- och fritidslärare till grund- och ämneslärare. Vi har också tillgodosett de regionala behoven genom att i all större uträckning ge lärarutbildningar vid båda våra campus, Östersund såväl som Sundsvall – vi har under de senaste åren flyttat flera lärarutbildningar, såväl förskollärarprogrammet som ämneslärarprogrammet, från Sundsvall till Östersund för att i högre grad göra lärarutbildningen till en gemensam angelägenhet för hela regionen. Tillsammans med campus-distansformen ger detta stora möjligheter att läsa betydande delar av våra lärarutbildningar vid hemorterna.

För att ytterligare öka möjligheterna att utbilda lärare deltar vi från och med i år i en försöksverksamhet där de som har andra examina, till exempel en generell högskolexamen eller en yrkesexamen, har möjlighet att söka ett kort påbyggnadsprogram, en så kallad KPU, och på ett år utbilda sig till lärare. Dessa utbildningar ges huvudsakligen som distansutbildningar. Från kommande vårtermin kommer vi att ge grundlärarprogrammet 1-3, med inriktning matematik och NO, samt ämneslärarprogrammet med inriktning svenska, samhällskunskap, engelska, historia och matematik.

Annons

Annons

Vi har också en god och fruktbar dialog med regionens kommuner genom en rad avtal, något som bland annat lett fram till att vi gemensamt har kunnat utforma två forskningslektorat samt en kommundoktorand. Genom dessa avtal har vi också initierat en rad praktiknära forskningsprojekt tillsammans med skolor i kommunerna – något som ytterligare förankrar våra lärarutbildningar i aktuell forskning och i beprövad erfarenhet.

Vi kommer att fortsätta utveckla våra lärarprogram och vår regionala strategi ligger fast – samverkan med regioner och kommuner utgör en väsentlig del av denna utveckling. Att möta lärarbristen i regionen är vårt gemensamma ansvar.

Peter Degerman

Vicedekan, Samordnare för lärarutbildningar, Mittuniversitetet

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan