Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
Ett utbildningsregemente är inget strategiskt mål för angrepp

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I nästan 38 år hade jag förmånen att jobba inom Försvarsmakten, huvuddelen av tiden i Östersund. De sista åren handlade mycket om förbandsnedläggningar. Sida vid sida jobbade kommunpolitiker och förbandschefer med argument för att bevara Östersund som garnisonsort.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Vid Försvarsbesluten 2000 och 2004 lades många förband ned, däribland garnisonen i Östersund 2004. På några få år hade 95 procent av Sveriges invasionsförsvar avvecklats. Motiveringen var att det inte fanns något hot mot Sverige under ”överskådlig tid”.

Annons

Hur kort ”överskådlig tid” kan vara visades när Ryssland 2014 invaderade Krim. Utvecklingen därefter har blivit ett allt mörkare kapitel i Europas historia. Nu upprustar Europas länder, så även Sverige.

Annons

ÖB vill öka tempot avseende utbildningsvolymer och nyetableringar av förband. I Östersund vill försvaret utöka etableringen i Torråsen från 40 till 70 ha. Man har sträckt sig långt för att tillmötesgå närboendes önskemål och farhågor.

Det är troligt att Fältjägarkåren uppgraderas till regemente vid FB 2024. Med Östersunds strategiska läge mitt i landet kan det också tänkas att en brigadledning etableras vid regementet.

Att nu sent i processen uppvisa politisk oenighet, till exempel om att man borde se på andra alternativ, riskerar att påtagligt försena etableringen. Ett regemente ger, förutom militär effekt, många positiva ringverkningar i övrigt på orten.

Efter beslutet: Tidigare styret helvänder om Torråsen (8 november)

Trots de små oenigheterna borde politikerna kunna uppvisa en enighet som man gjorde i försöken att bevara garnisonen. Att mena att ett utbildningsregemente kan bli ett strategiskt mål är missvisande.

Det mesta av militärt intresse, vapen, fordon och pjäser, är lån från krigsförband. Vid mobilisering återlämnas detta till mobförråden, soldaterna krigsplaceras och befälen slutför mobilisering av sina förband.

Annons

Annons

Hade regementsområdet haft viktiga fasta installationer för användning på samma plats i krig kunde man ha talat om ett strategiskt viktigt mål. Sådana exempel är krigsförband i berganläggningar, till exempel inom Bodenområdet, flygbaserna i Luleå och Ronneby, marina anläggningar i Berga, Muskö och Karlskrona.

I Ukraina har Ryssland visat att det är det civila samhällets infrastruktur som utgör de viktigaste strategiska målen. Järnvägsstationer, flygplatser, broar, radio- och tv-master, installationer för försörjning med vatten, värme och inte minst elektricitet är några exempel.

Angreppen på civila mål i Ukraina går lätt att överföra till vad som skulle kunna vara strategiska mål i Östersund. Östersund ligger dock så gynnsamt långt västerut att staden inte kan nås med flertalet missiltyper som kan avskjutas från ryskt territorium.

I stället för att helt obefogat oroa befolkningen om att utbildningsregementet kan bli ett strategiskt mål, borde politikerna ägna kraft åt en trovärdig planering av den civila krisberedskapen. Detta är ett beredskapsområde som i närtid kommer att få väsentligt högre prioritet.

Göran Bengtsson

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan