Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Dags för ett norrländskt eluppror!

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Måttet är rågat! Regeringspartierna avser införa ett enhetligt elpris i hela Sverige. Direktiv kommer att ges hur detta ska gå till.

Ungefär 75 procent av all förnybar el produceras i Norrland, konsumtionen är kanske omkring 25 procent. I närheten av många norrländska samhällen har vi kraftverk, transformatorstationer, spindelnät av högspänningsledningar och torrlagda älvfåror, tydliga spår på den naturskövling av landsdelen som pågått i över 100 år.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Att vi i Norrland med närproducerad el ska betala samma höga pris som konsumenter uppemot 100 mil söderut dit överskottet transformeras är orimligt!

Annons

Annons

Vintertemperaturen i övre Norrland är omkring 10 grader lägre än i södra Götaland. Varje grad lägre temperatur sägs ge cirka 5 procent högre elförbrukning. En eluppvärmd villa i norra Norrland förbrukar alltså omkring 50 procent mer el än motsvarande i södra Götaland.

Jag tror knappast regeringen kommer föreslå en ”klimatkompensation” för högre elförbrukning i Norrland! Det rimliga för en någorlunda prismässig balans är att behålla de fyra elområdena!

Marcus Åsling: Regeringens politik blir en kostnadschock för Norrland (15 november)

Som kompensation för höga elkostnader i syd kan även fortsättningsvis de så kallade flaskhalsintäkterna användas. I år utgör detta 55 miljarder vilket ger en högst betydande reduktion av elpriset i södra halvan av Sverige.

Det är också dags att se över hur elbolagen beskattas. En viss procent av elpriset alternativt bolagsvinsten bör återföras till de kommuner där produktionen sker. Är det något som bör källbeskattas så är det skatt vid källan där elkraften produceras!

Så gör man i Norge. Det har inneburit att små vattenkraftkommuner får skatteintäkter som gör att de har råd med viktiga investeringar i bygden. Även Finland har en ordning för återbetalning av elintäkter.

Annons

Flera av Sveriges kraftverkskommuner har inte har råd med simhallar, idrottsanläggningar, kulturhus med mera som är en självklarhet i de flesta kommuner.

Annons

Analyser visar att Sverige 2045 kommer att förbruka 310 TWh vilket är cirka 120 procent mer än i dagsläget. Trots en sådan utveckling skulle ändå den förnybara elproduktionen i Norrland alltjämt gott och väl täcka regionens behov. I södra och mellersta Sverige kommer däremot elunderskottet att vara mycket stort 2045.

Ökning av elproduktionen där elen förbrukas måste snarast komma igång. Det är därför nu mer än hög tid att fatta beslut om hur framtidens elförsörjning ska ske.

Kraftig utbyggnad av sol-och vindkraft kommer inte att räcka. Det är endast i kombination med utbyggnad av kärnkraft ett tillräckligt klimatneutralt eltillskott kan nås.

Planering för framtiden borde vara långt viktigare för regeringen än att skrapa det sista köttresterna från de norrländska revbenen!

Det finns ingen norrländsk representation i regeringen. Norrlands röster väger lätt även i riksdagen i övrigt. Det är därför nödvändigt att vi norrlänningar gör våra stämmor hörda med hjälp av den ”tredje statsmakten”. Norrland accepterar inte ett enhetligt elpris!

Göran Bengtsson

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan