Annons

Annons

Annons

Bräcke

Debatt
S och C: Därför använde vi inte vetot mot vindkraft på Kusberget

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kommunfullmäktige i Bräcke kommun beslutade 16 november att inte utnyttja det kommunala vetot mot vindkraft avseende projektet Kusberget i Kälarne.

Inget veto mot planer för vindkraft på Kusberget (16 november)

Det formella beslutet som togs var att inte bifalla medborgarförslaget om att det tidigare vetot mot Kusberget skulle återställas. Det innebär inte att den planerade vindkraftsparken har fått klartecken att byggas. Det är nu som själva prövningen av projektets lämplighet börjar.

Annons

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

En vindkraftpark av Kusbergets storlek är ett stort och omfattande projekt, med potentiell påverkan på både natur och kringboende. Samtidigt befinner vi oss i en situation där det är mycket viktigt att vi minskar vårt beroende av fossila energikällor. Vindkraft är i nuläget, tillsammans med solenergi, det energislag som snabbast kan bidra till omställningen till förnybara gröna energislag.

Om alla kommuner i Sverige konsekvent skulle använda sig av det kommunala vetot så äventyrar det den omställningen. För att lyckas med den omställningen, och nå Sveriges miljömål, är det inte hållbart att alla 290 kommuner väldigt frekvent väljer att lägga in veto mot vindkraftsparker.

Vi finner det särskilt anmärkningsvärt att kommuner i Elområde 3 och 4, där behovet av ny el är mest akut, har lagt sitt veto för 75 procent av alla projekterade vindkraftsparker på land. Där elförbrukningen är som störst är viljan att bidra till elförsörjningen som minst. Något som förmodligen bidragit att det på nationell nivå finns en diskussion om att kommunernas vetorätt ska tas bort.

Vetorätten ska vi ha kvar, och värna om. Vi måste, så långt det är möjligt, få styra över hur marken i vår kommun ska användas på bästa sätt, för en positiv utveckling för våra medborgare och vårt näringsliv.

Att vi har valt att inte använda vetot i det här fallet beror på att Kusberget är en plats som i kommunens översiktsplan befunnits lämplig för vindkraft. Det beslut som togs i fullmäktige betyder att Länsstyrelsen i Västernorrlands Län, som är miljöprövningsdelegation för Jämtlands och Västernorrlands län, nu ska pröva den lämpligheten, med de resurser och kompetenser som de har, men som en liten kommun som Bräcke saknar.

Annons

Annons

Vi har stor respekt för att bofasta, näringsidkare och fritidsboende reagerar på förändringar i sin närmiljö och att ett projekt som Kusberget väcker känslor. Samtidigt så tycker vi att det är rimligt att låta projektet granskas och utvärderas av en myndighet som har större resurser och bättre kompetens på området, än att ryggmärgsmässigt lägga ett kommunalt veto mot vindkraft på en plats som utpekats som lämplig i kommunens översiktsplan.

Vi vill ha en objektiv prövning av projektet, och om det landar i att frågan slutligen avgörs i Mark- och Miljööverdomstolen så får det bli så.

Richard Nilsson (S) kommunalråd, Bo-Göran Danielsson (C) kommunalråd

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan