Annons

Annons

Annons

Strömsund

Minnesord: Anne Marie Strömgren, Strömsund

Anne Marie Strömgren, 90 år, Strömsund har lämnat jordelivet och ett stort modigt hjärta finns inte längre hos oss.

Annons

Anne Marie kom till världen mellankrigsåret 1932 på föräldrarna Lilly och Hugo Perssons gård i Ringvattnet. Barndomen kom att formas av föräldrarnas värv: Lilly var lärarinna och Hugo var hemmansägare med fackliga och kommunala uppdrag. Från unga år fick Anne Marie hjälpa till på gården med dess sysslor och djur. Samtidigt var hemmet fyllt av samhällsengagemang, litteratur, musik och sång. Anne Marie fick tidigt bekanta sig med såväl böcker som klaviatur. Kamraterna var många och redan från barndomen hade Anne Marie särskild glädje av sin syster Marianne, sedermera också brodern Per Hugo.

Efter avslutad D1-skola fick Anne Marie möjlighet att efter folkhögskolestudier i Mellansel utbilda sig till småskollärare. Som nyexaminerad tjänstgjorde hon ett par år i Jämtland. Därpå följde vidare studier på olika orter, bland annat till folkskollärare. Vid sidan av åren i Mellansel brukade Anne Marie se med glädje på sin tid i Göteborg. Där trivdes hon särskilt bra med lärarstudierna, fick livslånga vänner och erlade också organist- och kantorsexamen.

Annons

Annons

Efter tiden i Göteborg återvände Anne Marie till Jämtland för en lärartjänst i Gubbhögen. Hon träffade då Nils Strömgren och de två började umgås. Under en fjälltur förstod Anne Marie att Nils var den som hon kunde dela livet med. Giftermålet ägde rum i Frösö kyrka året därpå. De två bosatte sig i Strömsund; där fick de sonen Peter och där kom de att leva och verka under resten av sina dagar.

För Anne Marie var lärande – både det egna och att inspirera till andras – centralt. Hennes lärargärning präglades av omtanke och att alla skulle ges goda möjligheter. Under tiden i Strömsund kom hon att tjänstgöra på samtliga grundskolans stadier och slutligen på KomVux och Svenska för invandrare. Inte minst den sistnämnda arbetsuppgiften anknöt väl till Anne Maries medmänskliga engagemang.

Viljan att lära och att upptäcka världen gav också en glädje i att resa. Redan från unga år – innan massturismens dagar – företog Anne Marie många utlandsresor. Kanske bidrog också resandet till Anne Maries starka mellanmänskliga engagemang och känsla för solidaritet.

Anne Marie, Nils och sonen Peter hade en mycket fin tid tillsammans. Inom familjen rådde en stark gemenskap präglad av kärlek och omtanke. Umgänge med släkt och vänner spelade stor roll. Nils och Anne Marie var aktiva deltagare i föreningslivet med medlemskap i bland annat IOGT-NTO, släkt- och hembygdsföreningar och Socialdemokraterna. Internationella engagemang förenades med en stark känsla för det näraliggande. Anne Marie ägnade sig också gärna åt konst, musik och litteratur.

Annons

Annons

Nils bortgång år 2000 var en stor sorg men efter hand kunde Anne Marie återuppta sina intressen. Hon fann stor glädje i sin familj med barn och barnbarn och hon hade dagliga kontakter med de närmaste. Musiken följde henne livet ut, från det första pianot, via kantorsexamen och kyrkokör, till enskilda musikstunder med familjen.

Vi minns Anne Marie som en av de mest positiva bland människor: en alltigenom vänlig, välvillig och generös medmänniska med en aldrig sinande vilja att utvecklas och att bidra till andras välgång. Vi glömmer inte hennes vishet och varma humor. Saknaden kan inte uttryckas i ord.

De närmaste genom Peter Strömgren

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan