Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Ny vindkraft sänker elkostnaden med 1,2 miljarder i Jämtland

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Den nya vindkraft som byggs i Sverige fram till 2025 reducerar elpriset i Jämtland med minst 65 öre per kWh, enligt en ny analys av teknikkonsulten Sweco. Det motsvarar 1,2 miljarder kronor i lägre elkostnad om året för hushåll, företag och andra elanvändare i Jämtland. De kommuner som ger klartecken till nya vindkraftsprojekt bidrar till att pressa elpriset ytterligare.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Det har aldrig funnits så många goda skäl att bygga ut elproduktionen. Ny fossilfri elproduktion med låg produktionskostnad pressar elpriserna, minskar klimatutsläppen, bidrar till industrins konkurrenskraft, minskar Europas energiberoende av Ryssland och försvårar för Ryssland att finansiera sitt krig mot Ukraina.

Annons

Annons

Regeringen planerar för en minst fördubblad elanvändning och alla verkar överens om att det krävs en omfattande utbyggnad av elproduktionen. Ändå fortsätter debatten där olika energislag ställs mot varandra. Detta hotar den nödvändiga elektrifieringen och är helt onödigt. Vi behöver bygga mer av alla fossilfria kraftslag, som inom ramen för ett teknikneutralt elsystem kan leverera el till konkurrenskraftiga priser.

På kort sikt kommer vindkraften nästan att fördubblas i Sverige, från 27 terawattimmar (TWh) år 2021 till 52 TWh år 2025. Det pressar elpriset i Jämtland med minst 65 öre/kWh om året under perioden 2022 till 2025, enligt en analys som Sweco gjort på uppdrag av Svensk Vindenergi. Det motsvarar 13 000 kronor om året för en villa med en årsförbrukning på 20 000 kWh. Och det sänker den samlade elkostnaden i Jämtland med cirka 1,2 miljarder kronor.

Politikerna i Jämtland vet vad som står på spel, 41 procent av ledamöterna i fullmäktige i Jämtlands kommuner är positiva till ny vindkraft i den egna kommunen, medan bara 34 procent är negativa, enligt Demoskops stora politikerpanel. Men trots att politikerna generellt sett är positiva, fortsätter de stoppa vindkraftsprojekt från att gå till länsstyrelsen för miljöprövning – där vindkraftens eventuella påverkan på djur, natur och människor skulle ha utretts.

Annons

För att få tillräckligt mycket billig el, så snabbt som den behövs, måste det beviljas fler tillstånd för vindkraft. Det gäller både vindkraft på land och i havet. Den vindkraft som stoppas idag är elproduktion som skulle kunna vara på plats inom 4–5 år.

Tidigare har nyttan av ytterligare elproduktion i norra Sverige ibland ifrågasatts, eftersom elen huvudsakligen används i södra Sverige. Men det är i norr som elanvändningen kommer att öka i särklass mest, vilket kräver väsentligt mer elproduktion till låga priser. Det gör det än viktigare för kommunpolitikerna i Jämtland att uppmuntra, och inte stoppa, vindkraftsutbyggnaden.

Daniel Badman, vd branschorganisationen Svensk Vindenergi

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan