Annons

Annons

Annons

Planerna för nya Busstorget skrotas

Debatt
Stadsmiljöföreningen: Får vi vara med och skapa vårt nya centrum?

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det är en ny majoritet i Östersunds kommun med Socialdemokraterna i förarsätet. Det ger en möjlighet att tänka om beträffande utvecklingen av de kvaliteter som gör de centrala delarna i Östersunds stadskärna så speciella.

Nu finns det tid att uppfylla vallöftena genom att denna gång lyssna på medborgarna, innan man låser fast sig i bestämda lösningar som inte går att påverka.

Annons

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Fånga upp allmänhetens synpunkter när program ska skrivas för Östersundslänken och den nya planen för G III:s torg. Det finns säkert fler än de 238 personer som lämnade synpunkter på detaljplanen som vill påverka så att våra allmänna platser utformas på ett bra sätt för framtiden. Avvakta med beslut som kan innebära att handlingsfriheten begränsas i de centrala delarna.

Luftkvaliteten i Östersund måste förbättras. Det är viktigt att allt fler går, cyklar och åker kollektivt till centrum. En trafiklösning för kollektivtrafiken med Östersundslänken kan vara en bra lösning. Men det förutsätter att den omarbetas för att göra mindre intrång på befintliga alléer och grönytor.

Kollektivtrafiken måste förbättras men vi bör i framtiden också se till att göra centrum mer attraktivt även för dem som behöver bilen och måste parkera den för att utnyttja centrums utbud. I en ny plan för G III:s torg kan det skapas optimala möjligheter för att byta mellan stads- och regionbussar centralt längs Kyrkgatan, en trevlig och lättåtkomlig väntsal för alla, med plats för angörande bilar och bra utformningar för personer med funktionsnedsättning.

Med ett bra programarbete kan Östersunds kommun på egen hand upprätta en ny detaljplan för G III:s torg. Det skulle på ett helt annat sätt ge medborgarna inflytande över hur ett av våra centrala rum ska utformas. Det kan bli en spännande ersättning av det torg där bussarna idag tar allt för stor plats.

Annons

Annons

Det finns goda förutsättningar att ta hänsyn till Östersunds attraktiva kulturmiljö och ändå skapa fungerande platser för allehanda aktiviteter. Framför allt att skapa ett nytt offentligt rum i lämplig storlek för oss alla, nu och för framtiden.

Involvera kommunens invånare i planeringen av vårt centrum.

Stadsmiljöföreningen Östersund

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan