Annons

Annons

Annons

Åre

Debatt
Åre kommun – den feta katten

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

”Den feta katten behöver inte jaga möss, därför lyfter den inte en tass.”

Med investerare som står på kö för att satsa i fastigheter och utveckling intar Åre kommun en särställning i Norrlands inland, men vad har kommunen gjort av förutsättningarna?

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Kommunens roll som möjliggörare för andras investeringar är oerhört viktig för tillväxten, och det är grundläggande att infrastrukturen fungerar med bostäder, lokaler och naturligtvis att de kommunala kärnverksamheterna fungerar eller helst är på topp.

Annons

Dagsläget är tyvärr ett helt annat.

Vid min första anställning som markingenjör i slutet av 1990-talet mötte jag en kommunal kultur med politisk samsyn på viktiga satsningar – läs den då så kallade multihallen i Åre – och en vital lösningsorienterad organisation. Experimentlustan hade visserligen sina brister men det var en oerhört stimulerande arbetsplats där tydliga tillväxtmål och visioner var väl kända i organisationen. Därmed uppnåddes också snart tillväxtmålen på 10 000 invånare.

Annons

För några år sedan hade jag möjlighet att återvända som konsult och slogs av förändringen: en organisation så rädd för att göra fel att den näst intill blir handlingsförlamad.

En organisation med oändliga chefsled där den viktiga tekniska verksamheten gömts undan långt ifrån de forum där de reella besluten tas.

En organisation som istället för att söka lösningar ägnar sig åt oändliga tids- och kraftkrävande processanalyser som aldrig kommer i mål. Förlorat är siktet på att jobba för kommuninnevånarnas och länets bästa.

Kommunen har i dagsläget en besvärande bostadsbrist egentligen på alla plan. Förskolans rekryteringsproblem kopplat till bostadssituationen är väl känd, likaså att näringen saknar bostäder till sina säsongsanställda. En brist som kan påverka Åre som destination på sikt. Detta samtidigt som kommunen är oförmögen att ta fram angelägna detaljplaner.

Politiskt finns, så vitt jag uppfattar det, en samsyn om att det hyresrätter i Åredalen som krävs om man ska komma till rätta med situationen. I det kommunala fastighetsbolaget Årehus ägardirektiv finns också ett tydligt uppdrag att bygga hyresrätter men det är svårt att genomföra av en rad olika skäl.

Annons

Kalkylen för hyresrätter är väldigt svår att få ihop och en helt annan än beräkningen för bostadsrätter. Markpriserna i Åre är mycket höga och till det kommer kommunkoncernens ekonomi med lånetak och en ansträngd balansräkning.

Ljuset i mörkret är de projekt som Årehus startat för göra något åt situationen, till trots skulle jag nästan hävda, nämnda förutsättningar. Brolägdan med cirka 160 lägenheter i bästa läge i Åre, där majoriteten av lägenheterna i dagsläget ser ut att kunna bli hyresrätter, är ett projekt där Årehus modigt valt en något för allmännyttiga bostadsföretag okonventionell metod för att förverkliga sitt uppdrag. Genom att bjuda in en noga utvald samarbetspartner har man kunnat finansiera och initiera byggande. Liknande upplägg finns i såväl Duved som i centrala Åre, satsningar som tyvärr har fastnat i kommunens plangeggamojja.

Annons

Slutligen en iakttagelse om den politiska arenan där ledarskapet idag framstår som ängsligt och tafatt. I stort sett alla partier har under åren haft fingrarna i syltburken och nu är man i ett läge där delat ansvar inte längre verkar var någons ansvar.

En ovälkommen nyhet är att det efter valet dykt upp en besviken minoritet som ägnar sig åt att misstänkliggöra Årehus bostadsprojekt – verksamheter som fungerar och levererar. Politiker vars agerande tar alltför mycket tid och kraft från organisationen och där det är uppenbart att man på vissa håll fullständigt saknar sjukdomsinsikt. Funnits den skulle fokus istället sättas på de delar av Åre kommun som medverkar till dagens situation – inte försöker lösa den.

Med ett tydligt ledarskap, inte minst från politiskt håll, kan Åre kommun återskapa tilliten som fanns i organisationen vid millennieskiftet. Mitt förslag är att återuppliva den devis som fanns i dåvarande kommunledningskorridoren :”Den som aldrig gör några fel gör förmodligen väldigt lite”.

Slösa inte tid på att som den feta katten göra väldigt lite. Förutsättningar för att få skutan på rätt köl finns fortfarande – för i vilken annan inlandskommun står investerarna på kö?

Bengt Rådman, pensionerad markingenjör och teknisk chef vid Åre kommun samt vice vd vid Årehus

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan