Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Avregleringar inte bra för medborgarna – elpriset är ett misslyckande

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Att tillämpa liberala idéer på det som är gemensamma infrastrukturella frågor typ el, fibernät, apotek, bilprovning med mera, tillför inte oss vanliga medborgare vare sig lägre kostnader, högre kvalitet eller bättre tillgänglighet.

Detta kan jag som åldersrik medborgare påstå eftersom inga av de av våra politiker genomförda avregleringarna har varit bra för mig som medborgare. Trots detta så finns det fortfarande politiker som tror eller påstår att avregleringar är bra för oss medborgare.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Den liberala idén är eftersträvansvärd men den bör inte tillämpas på infrastrukturella områden av stor betydelse för oss medborgare.

Annons

Det senaste aktuella avreglerade området är energisystemet där elpriserna skenat i väg helt okontrollerat. Man måste ställa frågan till våra politiker: Vad har vi medborgare tjänat på att elen säljs på en öppen marknad? Det är nu ett så allvarligt läge att tillgängligheten på energi riskerar att ransoneras. Självklart vill bolagen sälja där intäkten är som störst.

Ett annat område som är lika allvarligt som elförsörjningen är fibermarknaden eller egentligen infrastrukturen för telekommunikation. Efter avregleringen av telekommarknaden har många bolag satsat på fiberutbyggnad vare sig man har erforderlig kompetens eller ej. Myndighetskontrollen har helt upphört varför kvalitetskontrollen på fibernäten har uteblivit.

Det är märkligt att staten inte har velat ha en större kontroll på en så viktig infrastruktur. Fibernäten avviker från alla andra statligt kontrollerade infrastrukturer som typ farleder till sjöss, motorvägar och riksvägar med flera. Ägare av fibernäten är företag såväl inhemska som utländska.

När man frågar regeringen om säkerheten så får man svaret att inom EU finns avtal som reglerar hanteringen av fibernät. Vi har i färskt minne hur pandemin satte tummen på värdet av dessa så kallade avtal inom EU när det gällde sjukvårdsutrustning.

Ett annat gemensamt område som är starkt influerat av liberala tankar är ju vår sjukvård. Vad tjänar vi medborgare på att det skapas konkurrens inom sjukvården? Beslutsbefogenheten ligger ju i politikernas händer. Vi kan ju jämföra med avregleringen av Bilprovningen som hade argumentet att det skulle bli billigare, men verkligheten pekar på att det blev dyrare.

Annons

Annons

Det är ju vi medborgare som är förlorarna. Att leda sjukvård i 21 olika regioner har ju visat sig omöjligt. Inte ens ett gemensamt journalsystem finns. Hur ska man då kunna samverka och skapa likartad vård i hela landet+

Alla politiker tycker tydligen att det fungerar. Det dör fler patienter i sjukvårdskön än antalet mord i den skjutglada kriminella världen, men ingen politiker tycker det är ett problem i sjukvården. Varför, kan man fråga sig?

Per-Martin Edström, åldersrik medborgare

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan