Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
EU har redan beslutat om ett elpristak

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Den 6 oktober 2022 antog EU:s energiministrar förordningen 2022/1854 som innebär att ett pristak på cirka 2 kronor per kilowattimme (180 euro per megawattimme) ska gälla från 1 december 2022 till och med 30 juni 2023, det vill säga under den period som bland annat Sverige använder som mest elektrisk energi. Överskottet ska återföras till elkonsumenterna.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel

Med tanke på att de svenska elpriserna i hela landet varit långt över den nivån under stora delar av december månad, så undrar man vad regeringen har gjort. Svaret är, föga förvånande, att regeringen inte gjort något.

Annons

Den 25 november meddelar regeringen att det behövs kompletterande svensk lagstiftning så detta pristak kan införas tidigast 1 mars, det vill säga när vintern i princip är över och elförbrukningen sjunker. Så trots att EU-förordningen är känd och gällande väljer Sverige andra datum.

Annons

Troligen kommer elpriset vara lägre till våren varför detta pristak kommer sakna effekt. Senfärdigheten kommer kosta folket och företagen många miljarder kronor.

En EU-förordning är en bindande rättsakt som alla EU-länder ska tillämpa i dess helhet, så varför drar regeringen ut på det hela? När det gällde att avveckla elbilbonusen gick det på några få timmar att genomföra men nu är det plötsligt jättesvårt och komplicerat att följa en tvingande EU-förordning som dessutom har fastslagna datum.

Regeringen verkar snarare värna om kraftproducenterna än om konsumenterna, och det är kanske inte så konstigt. Momsintäkterna för staten skenar ju också med höga energipriser och ger en massa extra miljarder till staten. Dessutom blir det finfin vinstbeskattning av kraftproducenterna senare. Att det driver Sverige in i en extra djup lågkonjunktur verkar inte beröra regeringen nämnvärt.

Under tiden fram till 1 mars kommer elkraftproducenterna fortsätta att skära guld med täljkniv för deras produktionskostnader har inte ökat och regeringen vill inte använda retroaktivitet. Vinstmarginalerna börjar närma sig 100 procent och för att dölja de massiva vinsterna i kraftproducenternas årsredovisningar kommer vi troligen se kreativ bokföring, direktavskrivningar samt kostsamma projekt och uppköp för att få ner stötande vinstnivåer.

Annons

Annons

Det är lite märkligt att vi alltid får reaktiva regeringar, det vill säga det måste gå ordentligt åt skogen innan åtgärderna kommer. Höga elpriser har varit ett konkret problem sedan ett år tillbaka. Svåra tider kräver proaktiva beslut och framför allt lösningar som faktiskt fungerar. Regeringen har haft gott om tid på sig innan pristakets startdatum men ändå inte kommit till skott. Det är svagt.

Varför klarar andra EU-länder detta men inte Sverige? Kanske kommer det panikåtgärder från regeringen när folk och företag får elräkningen för december nu i mitten av januari, men det är så dags då. Kanske kommer konkurser att få regeringen att börja agera kraftfullt.

Per Edström, Östersund

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan