Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Kerstin Arnemo: Därför kan inte Jämtkraft sänka elpriset

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Förra året vid den här tiden trodde vi att utmaningarna som prövat vårt samhälle skulle börja avta. Det som sedan följde, och som vi fortfarande är mitt uppe i, blev i stället svårare. 2023 ser ut att bli riktigt tufft med fortsatt inflation, högre räntor och elpriser, en stor anledning till detta är kriget i Ukraina.

Kerstin Arnemo är ordförande i Jämtkraft.

Bild: Lars Ljungmark

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Även om elpriset sjunkit jämfört med för några veckor sedan är det som Jämtkrafts ordförande tråkigt, men ärligt, att skriva att även kommande elräkningar sannolikt kommer att vara högre än vad vi vant oss vid de senaste åren. Det gäller inte bara oss här i Jämtland utan i hela Sverige och Europa.

Annons

Sänk priset eller höj lokalprisrabatten! Uppmaningen att Jämtkraft i det här läget ska sänka elpriset eller höja lokalprisrabatten hörs från olika håll men så enkelt är det inte. I båda fallen riskerar Jämtkraft som kommunalägt bolag att bryta mot rådande konkurrenslagar.

Östersunds kommun måste agera som ägare till Jämtkraft! (8 december)

Priset. När det gäller priset så verkar Jämtkraft på en avreglerad nationell och internationell marknad där utbud och efterfrågan styr priset. Vi har idag i princip en europeisk marknad för el där elnäten är ihopkopplade och elen kan flöda över nationsgränser och det styr priset. Genom att sänka priset på den marknaden riskerar bolaget att bryta mot konkurrenslagarna.

Lokalprisrabatten. Jämtkrafts elhandelskunder i de tre ägarkommuner får en lokalrabatt som består av ett avdrag på den fasta avgiften samt ett avdrag på den kostnad som betalas för varje förbrukad kWh. Årligen handlar det om totalt 30 miljoner kronor i rabatt. Att höja rabatten ytterligare skulle också riskera att bryta mot konkurrenslagstiftningen.

Det verkar finnas en missuppfattning att Jämtkraft tjänar mer pengar på privat- och företagskunderna när elpriset är högt, att påslaget på elpriset skulle vara procentuellt. Så är det inte. Jämtkraft köper in el på elbörsen till marknadspris och säljer den med ett fast påslag i ören, priset för kunden är i stort sett det samma som Jämtkraft betalar för att köpa in den.

Annons

Annons

Rekordvinst. Samtidigt som försäljningen till kunderna är en lågmarginalaffär väntas Jämtkraft gå mot ett rekordresultat för 2022. Var kommer vinsten ifrån?

Framför allt från den egna produktionen från vatten-, vind- och solkraft samt kraftvärme som säljs på elbörsen, i just denna affär får bolaget mer betalt för elen när marknadspriset är högt. Men samtidigt ska man ha klart för sig att Jämtkraft producerar betydligt mindre (2TWh) än vad bolaget säljer (9TWh). Jämtkraft handlar el direkt och indirekt via partner till fler än 500 000 kunder.

Men vänta nu, när Jämtkraft producerar egen energi borde väl den komma regionen till godo i första hand? Svaret är både ja och nej:

Ja, den kommer kunderna i ägarkommunerna till godo genom lokalrabatten på elavtalet och den årliga utdelningen till ägarkommunerna. Kommunerna bestämmer själva vad de vill använda pengarna till. Förra året delades 330 miljoner kronor ut till ägarkommunerna.

Nej, Jämtkraft särskiljer inte egenproducerad energi och sparar den för eget bruk. Allt som produceras av Jämtkraft och andra energibolag skickas in till elbörsen och där sätts som sagt priset utifrån utbud och efterfrågan.

Samhällsnyttan med Jämtkraft. Att elnätet är stabilt tror jag vi alla uppskattar när väderstormarna drar in. Att nya och befintliga företag kan etableras och utvecklas, att vattenkraften används smartare är allt resultat av kontinuerligt utvecklingsarbete och investeringar.

Annons

Samhällsviktig infrastruktur är dyr att underhålla, förstärka och bygga ut. De kommande åren planerar Jämtkraft investeringar för 1,5–2 miljarder kronor per år. Investeringar som kräver att bolaget går med vinst.

För de allra flesta människor är el inte ett val utan en förutsättning för en fungerande vardag. Jag förstår att det kan vara svårt att se samhällsnyttan med ett välskött kommunalägt energibolag när räkningen ska betalas men Jämtkrafts vinst är i förlängningen en vinst för oss alla, även om den inte syns på din nästa räkning.

Kerstin Arnemo, styrelseordförande Jämtkraft

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan